لحظه  بروز رسانی 
محمد ارشد گروه فردین سلطان
آروم و عادیآروم و عادی
محمد ارشد گروه فردین سلطان

https://facenama.com/i/tmp/1491422065797144_large.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر
محمد ارشد گروه فردین سلطان
آروم و عادیآروم و عادی
محمد ارشد گروه فردین سلطان

https://facenama.com/i/tmp/1491513698529926_large.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

به خانه ام سری بزن بهار را بهانه کن دوباره خلوت

به خانه ام سری بزن
بهار را بهانه کن
دوباره خلوت مرا
بیا پر از ترانه کن

مرور کن مرا ببین چقدر با تو شاعرم
دل بهانه گیر را بمان و بی بهانه کن

https://facenama.com/i/tmp/1491341935769471_large.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت آنقدر که

انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت
آنقدر که خالی شده بعد از تو جهانم

https://facenama.com/i/tmp/1491305042925615_large.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

ما آب را برای گریستن نوشیده ایم

ما آب را
برای گریستن نوشیده ایم...

https://facenama.com/i/tmp/1491305416362761_large.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }
آروم و عادیآروم و عادی
فردین { لیدر گروه سلطان قلبها }

هرگز هيچ حسرتى در دنيا اين چنين يك جا جمع نمى

هرگز هيچ حسرتى در دنيا
اين چنين يك جا جمع نمى شود
كه در اين سه واژه ى كوتاه:
او دوستم ندارد

فردین تورک

https://facenama.com/i/tmp/1491052305937610_large.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر