لحظه  بروز رسانی 
BlackOver
خوشتیپخوشتیپ
BlackOver

«تو بده تکیه به دیوار، همه تن دیوارم»

«تو بده تکیه به دیوار، همه تن دیوارم»

«تو بده تکیه به دیوار، همه تن دیوارم»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
BlackOver
خوشتیپخوشتیپ
BlackOver

برگ ها. شاخه ها. هر چقدر از هم دور

برگ ها. شاخه ها. هر چقدر از هم دور

برگ ها...
شاخه ها...
هر چقدر از هم دور...
باز هم ریشه ...

مشاهده همه ی 37 نظر
BlackOver
خوشتیپخوشتیپ
BlackOver

از بس گریه کردمچشمهایم پاک شده است!کمی با من راه بیا.آنطرفتر

از بس گریه کردمچشمهایم پاک شده است!کمی با من راه بیا...آنطرفتر برکه ای ست...نذر کرده بودم ،نگذارم خشک شود.قطره یی بنوشنمــــک گیـــــر نمیشـــوی....

مشاهده همه ی 52 نظر
BlackOver
خوشتیپخوشتیپ
BlackOver

با یه دنیا بی قراریاشک و آه و گریه زاریمن،بی تو،

با یه دنیا بی قراریاشک و آه و گریه زاریمن،بی تو، فنجونِ خالیمیخوام از فالم بپرسمتو چرا دوستم نداری...؟!!!

مشاهده همه ی 45 نظر
BlackOver
خوشتیپخوشتیپ
BlackOver

@ZIBA-2013 زبان در دهان میچرخدو میچرخد.و این فرهنگه بی فرهنگ لغت

@ZIBA-2013 زبان در دهان میچرخدو میچرخد...و این فرهنگه بی فرهنگ لغت نامه اش، واژه ای برای توصیف تو ندارد...

مشاهده همه ی 98 نظر
BlackOver
خوشتیپخوشتیپ
BlackOver

@khatere2 از بالا که نگاه میکنی خاک میبینیبه بالا که نگاه

@khatere2

از بالا که نگاه میکنی خاک میبینی

به بالا که نگاه میکنی خاک در چشم ت میریزند،جماعتی که احساسشان مرز دارد!!!

آری ...

از جنس ِ خاک اند...!

نظرات برای این پست غیر فعال است
BlackOver
خوشتیپخوشتیپ
BlackOver

با نبضِ قلبَت با چینِشِ ِ واژه ها با ساز

با نبضِ قلبَت
با چینِشِ ِ واژه ها
با ساز ِ حنجره در گلو
ترانه ای بی پایان میسازم

به وسعتِ تو...

نظرات برای این پست غیر فعال است