لحظه  بروز رسانی 
farzane
آروم و عادیآروم و عادی
farzane

جمعه ها را نمیشود به تنهایی سپری کرد

جمعه ها را نمیشود به تنهایی سپری کرد

باید کسی را داشته باشی

تا ساعت های تنهایی ملال آور را به پایان برسانی

کسی که از جنس خودت باشد

نگاهت را بخواند، بغض صدایت را بفهمد

جمعه ها باید کسی را داشته باشی

تا دستانش را در دستانت بگذاری و تمام شهر را قدم بزنی

کسی که در کنارش زمان و مکان را از یاد ببری

جمعه ها به تنهایی تمامت میکنند اما تمامی ندارند !

نظرات برای این پست غیر فعال است
farzane
آروم و عادیآروم و عادی
farzane

خدا نیاورد آن روزی را که ؛ " کسی، دچار کسی

خدا نیاورد آن روزی را که ؛ " کسی، دچار کسی شود"
دچار یعنی با نبودن کسی زندگی کنید ...
دچار یعنی حال دلت اصلا خوب نیست...
دچار یعنی ندانی با یک بغضی که هر روز چنبره میزند روی گلوی احساست،
ندانی چه خاکی باید بر سرت بریزی !
دچار یعنی یک حجمه وسیع تنهایی که هر ثانیه و ساعت و روز و شب،
حمله میکند به مغز و استخوانت
خدا نکند کسی دچار کسی شود....!

نظرات برای این پست غیر فعال است
farzane
آروم و عادیآروم و عادی
farzane
پست شماره 318765909 از farzane

.

نظرات برای این پست غیر فعال است
farzane
آروم و عادیآروم و عادی
farzane

«عشق» در لحظه پدید می‌آید «دوست داشتن» در

«عشق» در لحظه پدید می‌آید

«دوست داشتن» در امتداد زمان.

و این اساسی‌ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است.

نظرات برای این پست غیر فعال است