لحظه  بروز رسانی 
iran
iran

این روزها بغض دارم .گریه دارم . تا دلت بخواهد آه

این روزها بغض دارم ...گریه دارم .... تا دلت بخواهد آه دارم ...اما بازیگر خوبی شدم و فقط میخندم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید