لحظه  بروز رسانی 
ahura (مدیر گروه آسمان ابری)
گرفتارگرفتار
ahura (مدیر گروه آسمان ابری)

بحث کردن با یک احمق نشان می دهد که دو احمق

بحث کردن با یک احمق نشان می دهد که دو احمق وجود دارد.

هر که بزرگ است آرام است بزرگترین اقیانوس جهان "آرام" است.

با کسی که هر لحظه دلت برایش تنگ می شود قهر نکن. 

به اندیشه های دیگران درباره ی خودت اهمیت زیادی نده.

با ارتکاب یک اشتباه همه چیز تمام نمی شود.

وقتی زندگی برات سخت شد این حقیقت را به یاد بیاور که دریای آرام ناخدای قهرمان نمی سازد.

یادت باشد فقط یک قلب برای تو می زند، آن هم قلب خودت است.

دوست خود باش تا دیگران هم دوست تو گردند.

او که آهسته گام برمی دارد، دورتر می رود.

یک نفر نمی تواند در یک زمان در دو قایق پارو بزند.

صبر همنشین خرد است.

دوست کسی است که ما را بشناسد، ولی همان گونه که هستیم دوستمان داشته باشد.

وقتی شما به پسر خویش آموزش می دهید، در واقع دارید به پسر پسرتان هم آموزش می دهید.

شما نه با یافتن انسانی کامل، بلکه با کامل دیدن انسان ناقص عشق را تجربه می کنید.

با سواد بودن یعنی توانایی گوش دادن به هر چیزی بدون اینکه عصبانی شویم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ahura (مدیر گروه آسمان ابری)
گرفتارگرفتار
ahura (مدیر گروه آسمان ابری)

هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند


هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند


رودخانه ها آب خود را مصرف نمیکنند


درختان میوه خود را نمی خورند


خورشید گرمای خود را استفاده نمیکند


ماه ، در ماه عسل شرکت نمیکند


گل ، عطرش را برای خود گسترش نمیدهد


نتیجه :


زندگی برای دیگران ، قانون طبیعت است . .


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
parisa"مجردها و شهر عشق"
عاشقعاشق
parisa"مجردها و شهر عشق"

بنده یادمه بعضی‌ وقتا با سایه خودم درگیر بودم تو خیابونکه

بنده یادمه بعضی‌ وقتا با سایه خودم درگیر بودم تو خیابون
که مثلا من زودتر از اون برم یا بتونم پامو بذارم روش
از همون طفولیت خوددرگیری داشتم…
شما هم اینجوری بودید یا فقط من اینجوری بودم؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید