لحظه  بروز رسانی 
Danial 011
آروم و عادیآروم و عادی
Danial 011

ســــــــــلام دوستان .                

ســــــــــلام دوستان ...

                                 ایشالله که همتون خوب و سلامت باشین ...

خیلی ممنونم تو این مدت منو تحمل کردین ... {-32-}

استان سمنان دانشگاه شاهرود قبول شدم  ... به قول دوستام رفتنی شدم ... {-15-}

با بسیاری از دوستان زیاد شوخی کردم  یا بعضی بیش از حد ... {-54-}

ببخشین ... {-35-} 
                                             دنــــــــــــــی ...{-15-}

خــــــــــــــــداحافظ ...

1443044193398981_jpg.jpg

1443044368449503_jpg.jpg

مشاهده همه ی 49 نظر
Danial 011
آروم و عادیآروم و عادی
Danial 011

هــــــــــــــــــ HeH  ــــــــــــــــــهـ چــــــــــرا مرا از مدیریت حذف کردی .؟!! د

هــــــــــــــــــ HeH {-15-} ــــــــــــــــــهـ

چــــــــــرا مرا از مدیریت حذف کردی ..؟!!


داریــــــــــــــــمـ ..؟!! {-14-}

مشاهده همه ی 15 نظر
Danial 011
آروم و عادیآروم و عادی
Danial 011

هيچ دختري نميياد سمتم . . . . .

{-15-}{-15-}

هيچ دختري نميياد سمتم
.
.
.
.
.
.
چون هر دختري منو ميبينه ميگه پسر به اين خوشگلى به اين جذابى حتمأ صد تا دوست دختردوروبرشه ،منو ميخواد چى كار
الان به خاطر همين موضوع چند ساله تنها موندم . به همین برکت قسم! :))

مشاهده همه ی 20 نظر
Danial 011
آروم و عادیآروم و عادی
Danial 011

hao6v60rhc08r95gnl66.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
Danial 011
آروم و عادیآروم و عادی
Danial 011

hao6v60rhc08r95gnl66.jpg

مشاهده همه ی 32 نظر
Danial 011
آروم و عادیآروم و عادی
Danial 011

ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﺳﯿﺎ ﺁﺳﯿﺎ !! ﻣﯿﮕﻢ ﺷﯿﺶ ﺗﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ52 .ﺳﮑﻮﺕ

11885094_1628112220786821_21161001295602

ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﺳﯿﺎ ﺁﺳﯿﺎ !!
ﻣﯿﮕﻢ ﺷﯿﺶ ﺗﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ52 ...ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻣﯿﮕﻢ 10ﺩﻗﯿﻘﻪ 10 ﻧﻔﺮﻩ ...ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻣﯿﮕﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻧﺎﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﭼﻨﺪﺗﺎﺵ ﺍستقلالی
ﺑﻮﺩ ...ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻣﯿﮕﻢ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﻦ ﺩﻭﺗﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ
ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﯾﻨﺸﻮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺷﺪﯾﻦ ﺭﻭ ﺑﮕﻮ
ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺯﺵ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ ...ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻣﯿﮕﻢ ﺑﺠﺰ ﻧﺎﺻﺮﺣﺠﺎﺯﯼ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﺀ ﺩﯾﮕﻪ
ﺩﺍﺭﯾﻦ ...ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻣﯿﮕﻢ ﯾﺎﺩﺗﻪ ﺩﻭﭘﯿﻨﮓ ﯾﺎﺩﺗﻪ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﻫﺎ ...ﺳﮑﻮﺕ
ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻣﯿﮕﻢ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﺮﯼ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﺩﺍﺷﺘﯿﻦ ...ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻣﯿﮕﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺁﺳﯿﺎ
ﺩﺍﺷﺘﯿﻦ ...ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻣﯿﮕﻢ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ 4ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﯼ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺗﻮ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺖ 4ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺘقﻼﻝ ﺭﻭ ﺑﺮﺩ ﻭ
ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺑﯽ ﻫﺸﺘﻢ ﺳﺎﻝ50
4ﺑﺮ 1 ﺳﻮﺭﺍﺧﺘﻮﻥ ﮐﺮﺩ ...ﺳﮑﻮﺕ
ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻣﯿﮕﻢ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﻧﮑﻨﯽ ... ﺑﺎﺯﻡ ﺳﮑﻮﺕ
ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯿﺎﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ ﻭ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﯽ ﺷﻮ .....
ﺳﺮﺵ ﺭﻭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺷﮏ
ﻣﯿریزَه ..

مشاهده همه ی 38 نظر
Danial 011
آروم و عادیآروم و عادی
Danial 011

بی صبرانه منتظر هفته 11 هستم کلاگیس آماده باش  اگه

11935081_439968819544724_512220570928073

بی صبرانه منتظر هفته 11 هستم
کلاگیس آماده باش 
اگه ی سوراخ روی کره زمین باشه بدون شک 
اون کیسه هستش

مشاهده همه ی 12 نظر