لحظه  بروز رسانی 
abre_khasteh (مدير گرو هاي lives - behsharf)
بی‌حالبی‌حال
abre_khasteh (مدير گرو هاي lives - behsharf)

به گمانم هر کس در زندگی اش باید یک نفر را

به گمانم هر کس در زندگی اش باید یک نفر را

به گمانم هر کس در زندگی اش باید یک نفر را داشته باشد

سنش مهم نیست ... یک دوست ... یک رفیق ... یک همدم ... یک نفر که تو را بهتر از خودت بشناسد و حالت را بفهمد

یک نفر که بتوانی تلفن را برداری بگویی حالم بد است

و او بدون هیچ سوالی، کار و زندگی اش را تعطیل کند تا به تو برسد ... آخر آرامش است یک نفر کنارت و همدرد  باشد ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
abre_khasteh (مدير گرو هاي lives - behsharf)
بی‌حالبی‌حال
abre_khasteh (مدير گرو هاي lives - behsharf)

چه اشتباهى مى كنند آنهايى كه براى آغوش گرفتن،دنبال تاريخ و

چه اشتباهى مى كنند آنهايى كه براى آغوش گرفتن،دنبال تاريخ و تقويم ميروند...!!
چه اشتباهى ميكنند آنهايى كه دوسـت داشتن را بلدند اما خسيسند!!
سر از بالین خیال بردار و 
به بازوانم بتاب
با این زخم ها که در نگاه توست
هیچ مردی 
تسلای لب های خشکیده ات نخواهد شد
ضمانت آغوش ات را
به پای من بگذار
و بایست تا ایستادن 
از حافظه ی اندامت رنگ بگیرد
تو
سرسخت ترین زنِ بی ادعای تاریخی
که از ترسِ شایعه ی باد
موهایت را
زیرِ روسری پنهان کرده اى

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
abre_khasteh (مدير گرو هاي lives - behsharf)
بی‌حالبی‌حال
abre_khasteh (مدير گرو هاي lives - behsharf)

و گناه ما این بود که عشق اولشان نبودیم.برای همین


و گناه ما این بود که عشق اولشان نبودیم...
برای همین چشم هایمان به نظر زیبا نمی آمد
و بدخلقی هایمان روی چشم های کسی جانداشت،
برای بودن و ماندنمان زمین را به آسمان ندوختند
و هیچ کاری برای ثابت کردن دوست‌داشتن‌هایشان انجام ندادند،
تار موهایمان قافیه‌ی شعر و غزل نشد
و صدایمان تسکینِ درد هایشان...
ما عشق اول نبودیم؛

وگرنه...
برای دیدنمان لحظه شماری میکردند
و برای لمسِ آغوشمان پیش قدم میشدند،
تنها نمیماندیم،
یادِ یک نفر خودمان را از یادمان نمیبرد،
بغض قورت نمیدادیم،
اشک هایمان دیده میشد،
دوستت‌دارم‌هایمان به گوششان میرسید
و سهممان میشد خواسته شدن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عادل
آروم و عادیآروم و عادی
عادل

فیسـ ـنما تولدت مبارک سال از شروع کارت نمیگذره ولیماشاللهرتبهفیسـ ـنما تولدت مبارک

21.gif21.gif
14.4735.medium.aspx

سال


از شروع کارت نمیگذره ولی

ماشالله

رتبه


2770.gif

ایران


هستی و حدود 750 هزار کاربر داری


از طرف همه کاربران بهت تبریک میگم

{-41-}{-41-}{-41-}map.gif

@فیسـ ـنما

نظرات برای این پست غیر فعال است
abre_khasteh (مدير گرو هاي lives - behsharf)
بی‌حالبی‌حال
abre_khasteh (مدير گرو هاي lives - behsharf)

من آن گلبرگ تنهایم که منتظر نسیمی هستکه مرا به سوی

من آن گلبرگ تنهایم که منتظر نسیمی هست

که مرا به سوی خود بکشاند تا از تنهایی در بیایم 

و اکنون مدتی است نسیمی نمی وزد!!!!{-60-}

مشاهده همه ی 9 نظر
abre_khasteh (مدير گرو هاي lives - behsharf)
بی‌حالبی‌حال
abre_khasteh (مدير گرو هاي lives - behsharf)

گاه دلتنگ میشومدلتنگتر از همه دلتنگیهاگوشه ای مینشینم وحسرتها را میشمارم

گاه دلتنگ میشوم
دلتنگتر از همه دلتنگیها
گوشه ای مینشینم وحسرتها را میشمارم وباختنها را وصدای شکستنها را
نمیدانم من کدام امید را نا امید کردم وکدام خواهش را نشنیده ام
که چنین دلتنگم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مشاهده همه ی 3 نظر
abre_khasteh (مدير گرو هاي lives - behsharf)
بی‌حالبی‌حال
abre_khasteh (مدير گرو هاي lives - behsharf)

ماهی به آب گفت :تو نمیتونی اشکای منو ببینی ,چون من

ماهی به آب گفت :
تو نمیتونی اشکای منو ببینی ,
چون من توی آبم..
آب جواب داد:
اما من میتونم اشکای تو رو احساس کنم
.
.
.
چون تو توی قلب منی..

مشاهده همه ی 2 نظر
abre_khasteh (مدير گرو هاي lives - behsharf)
بی‌حالبی‌حال
abre_khasteh (مدير گرو هاي lives - behsharf)

زن به خاطر طبیعتش شکننده ستاما بیشتر از هرکسی تحمل درد

زن به خاطر طبیعتش شکننده ست
اما بیشتر از هرکسی تحمل درد رو داره
تنها چیزی که مقاومت یک زن رو میشکنه
توخالی از آب در اومدن کسی هست که عاشقش بوده☻

مشاهده همه ی 2 نظر