به روزی ها Brooziha
به روزی ها Brooziha

برنامه برخط شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 19:00 از

 لینک

برنامه برخط شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 19:00 از شبکه آموزش سیما

https://facenama.com/barkhat
http://www.barkhat.tv
http://www.aparat.com/barkhat.tv
barkhat@irib.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
به روزی ها Brooziha
به روزی ها Brooziha

به روز 191 جمعه 9 مرداد ساعت 13:35 از شبکه سه

به روز 191 جمعه 9 مرداد ساعت 13:35 از شبکه سه سیما
در این به روز می بینید:
تازه های فناوری
بررسی ساعت هوشمند اپل
معرفی نرم افزار
معرفی وب سایت
بازی های رایانه ای
با ما به روز باشید ...

مشاهده همه ی 20 نظر
به روزی ها Brooziha
به روزی ها Brooziha

به روز 190 جمعه ساعت 13:30 از شبکه سه سیمادر این

به روز 190 جمعه ساعت 13:30 از شبکه سه سیما
در این به روز می بینید:
تازه های فناوری
نکته و ترفند
معرفی نرم افزار
معرفی وب سایت
امنیت مرورگرهای وب
نکته و ترفند
بازی های رایانه ای
با ما به روز باشید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
به روزی ها Brooziha
به روزی ها Brooziha

به روز 189 جمعه 26 تیر ساعت 13:30 از شبکه سه

به روز 189 جمعه 26 تیر ساعت 13:30 از شبکه سه سیما

در این برنامه می بینید:
مقایسه گوشی LG G4 و samsung galaxy s6
نکته و ترفند
بازی های رایانه ای
معرفی نرم افزار
معرفی وب سایت
تازه های تکنولوژی
با ما به روز باشید ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
به روزی ها Brooziha
به روزی ها Brooziha

به روز جمعه 29 خرداد ساعت 13:30در این به روز می

به روز جمعه 29 خرداد ساعت 13:30
در این به روز می بینید:
معرفی وب سایت
بازی های رایانه ای
معرفی نرم افزار
تازه های فناوری
آشنایی با سنسورهای تلفن همراه
با ما به روز باشید ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
به روزی ها Brooziha
به روزی ها Brooziha

به روز 185 جمعه 22 خرداد ساعت 13:30 از شبکه سه

به روز 185 جمعه 22 خرداد ساعت 13:30 از شبکه سه سیما
نمایشگاه computex
کنفرانس WWDC Apple
کنفرانس I/O Google
معرفی وب سایت
با ما به روز باشید ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
به روزی ها Brooziha
به روزی ها Brooziha

به روز 184 جمعه 8 خرداد 1394 ساعت 13:30 از شبکه

به روز 184 جمعه 8 خرداد 1394 ساعت 13:30 از شبکه سه سیما
در این برنامه می بینید:
راهنمای خرید گوشی های هوشمند ارزان قیمت
نکته و ترفند
بازی های رایانه ای
معرفی نرم افزار
معرفی وب سایت
تازه های تکنولوؤی
با ما به روز باشید ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
به روزی ها Brooziha
به روزی ها Brooziha

به روز 180 جمعه 11 اردیبهشت 94 ساعت 13:35 از شبکه

به روز 180 جمعه 11 اردیبهشت 94 ساعت 13:35 از شبکه سه سیما
در این به روز می بینید:

تلفن همراه
معرفی وب سایت
بازی های رایانه ای
نکته و ترفند
تازه های فناوری
معرفی نرم افزار

با ما به روز باشید ...

مشاهده همه ی 1 نظر