لحظه  بروز رسانی 
بهاری
خجالتیخجالتی
بهاری

سلام چقد امشب دل گیره #شب جمعه

سلام
چقد امشب دل گیره
جمعه است{-60-}

مشاهده همه ی 13 نظر
بهاری
خجالتیخجالتی
بهاری
پست شماره 319354526 از بهاری

...

مشاهده همه ی 18 نظر
بهاری
خجالتیخجالتی
بهاری
شد

شد

مشاهده همه ی 17 نظر
بهاری
خجالتیخجالتی
بهاری

ساعت00:00

مشاهده همه ی 17 نظر
بهاری
خجالتیخجالتی
بهاری

چرا من نمیتونم پست ارسال کنم؟

چرا من نمیتونم پست ارسال کنم؟

مشاهده همه ی 29 نظر
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora
دست هایت زندگی اند

دست هایت

زندگی اند ...

بشناس مرا !

من

همان لعنتی ام !

که زندگی را سخت می گیرد ...

مشاهده همه ی 2 نظر
شیطونشیطون
@yaman1994

اگر روزی رسیدی که من نبودم تمام وصیتم به تو این

اگر روزی رسیدی که من نبودم تمام وصیتم به تو این است :

"خوب بمـــــــــــــان"

از آن خوب هایی که من عاشقش بودم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید