لحظه  بروز رسانی 
Amir Nazari
بی‌حالبی‌حال
Amir Nazari

ای حافظ شیرازی ، تو محرم هر رازی تو را

 لینک
ای حافظ شیرازی ، تو محرم هر رازی تو را

ای حافظ شیرازی ، تو محرم هر رازی
تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم
که هر چه صلاح و مصلحت می بینی
برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی

نیت کنید ، سپس کلیک نمایید.
http://iranfal.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید