لحظه  بروز رسانی 
㋡ مَهتــابــ ✘ خُدایــآ شُکرِت بابـَـ ت هَمـﮧ چے✘11 ㋡
قاطیقاطی
㋡ مَهتــابــ ✘ خُدایــآ شُکرِت بابـَـ ت هَمـﮧ چے✘11 ㋡

{-77-}{-77-}{-77-}

6497cf9bb07ce84a2ea4119c9ef17587-425

مشاهده همه ی 4 نظر