cafe seven

babol-9.gif

بروز رسانی 
(̅_̅(̅▓(̅_̅sℯṽ℮η_̅_̅()ڪے
گرفتارگرفتار
(̅_̅(̅▓(̅_̅sℯṽ℮η_̅_̅()ڪے

# تشکر از ملت ایران #سنگ تمام کردستانی

# تشکر از ملت ایران #سنگ تمام کردستانی

# تشکر از ملت ایران

تمام کردستانی هارسانی کنید بقیه شهرهای ایران کمک کنن

مشاهده همه ی 54 نظر
(̅_̅(̅▓(̅_̅sℯṽ℮η_̅_̅()ڪے
گرفتارگرفتار
(̅_̅(̅▓(̅_̅sℯṽ℮η_̅_̅()ڪے

هرچه فکر شما بزرگتر باشد، به همان اندازه

هرچه فکر شما بزرگتر باشد،

به همان اندازه بیشتر به افکار دیگران احترام میگذارید

مشاهده همه ی 1 نظر
(̅_̅(̅▓(̅_̅sℯṽ℮η_̅_̅()ڪے
گرفتارگرفتار
(̅_̅(̅▓(̅_̅sℯṽ℮η_̅_̅()ڪے

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه
با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
_*mina*
شیطونشیطون
_*mina*

تو زندگی فقط وقتی احساس نداشته باشی بردی

تو زندگی فقط وقتی احساس نداشته باشی بردی

تو زندگی فقط وقتی احساس نداشته باشی بردی {-w74-}{-w74-}{-w74-}

مشاهده همه ی 6 نظر
(̅_̅(̅▓(̅_̅sℯṽ℮η_̅_̅()ڪے
گرفتارگرفتار
(̅_̅(̅▓(̅_̅sℯṽ℮η_̅_̅()ڪے

یادت باشد … من اینجا کنار همین رویاهای زودگذر …

یادت باشد …
من اینجا کنار همین رویاهای زودگذر …
به انتظار آمدن تو …
خط های سفید جاده را می شمارم …

مشاهده همه ی 7 نظر
(̅_̅(̅▓(̅_̅sℯṽ℮η_̅_̅()ڪے
گرفتارگرفتار
(̅_̅(̅▓(̅_̅sℯṽ℮η_̅_̅()ڪے

دوست داشتن کسی که شما رو دوست نداره مثل بغل

دوست داشتن کسی که شما رو دوست نداره
مثل بغل کردن کاکتوس می مونه …
هرچی محکم تر بغل کنی بیشتر آسیب میبینی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید