لحظه  بروز رسانی 
Mohsen
سرما زدهسرما زده
Mohsen
والا

والا{-39-}{-39-}{-39-}{-39-}{-39-}

مشاهده همه ی 21 نظر
Mohsen
سرما زدهسرما زده
Mohsen
پست شماره 321797969 از Mohsen

........

مشاهده همه ی 70 نظر
Mohsen
سرما زدهسرما زده
Mohsen
پست شماره 321710377 از Mohsen

..............................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mohsen
سرما زدهسرما زده
Mohsen

رفتم تونل وحشت شهربازی قسمت آخرش یه اتفاقی افتاد چنان جیغی


رفتم تونل وحشت شهربازی قسمت آخرش
 یه اتفاقی افتاد چنان جیغی زدم که 


اسکلته اومد گفت داداچ به خدا من الکی ام. 
کاری نمیتونم بکنم. دست بزن بهم ببین 
😂😂😂😂

 

مشاهده همه ی 5 نظر
Mohsen
سرما زدهسرما زده
Mohsen
غیر از اینه؟؟؟

غیر از اینه؟؟؟{-88-}{-88-}{-88-}{-88-}

مشاهده همه ی 39 نظر
Mohsen
سرما زدهسرما زده
Mohsen
بله اینطوریاست

بله اینطوریاست.....{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-2-}

مشاهده همه ی 6 نظر
Mohsen
سرما زدهسرما زده
Mohsen

این همونی که میگه تلفن طرف خاموشه

این همونی که میگه تلفن طرف خاموشه

{-54-}این همونی که میگه تلفن طرف خاموشه{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 38 نظر