لحظه  بروز رسانی 
گستاخ السّلطنه آذریان
خوشتیپخوشتیپ
گستاخ السّلطنه آذریان

سلامتیِ:همه لامپ های خوش بخت،همه اسید پاش های زبر دست،همه ریحانه

سلامتیِ:
همه لامپ های خوش بخت،
همه اسید پاش های زبر دست،
همه ریحانه های قاتل،
همه سیاه پوشانِ ریشوی متلک پران،
همه مرتدانِ فراری شیطان پرست،
سلامتیِ من و همه ی عقده های ام!
ز.آ

مشاهده همه ی 19 نظر
گستاخ السّلطنه آذریان
خوشتیپخوشتیپ
گستاخ السّلطنه آذریان

@hellgirl-lii شاید برای شما هم اتفاق بیافتد:حدود 5 ساعت پیش خاله

@hellgirl-lii
شاید برای شما هم اتفاق بیافتد:
حدود 5 ساعت پیش خاله گرامی مان از ما درخواست شارژر سامسونگ کرد و ما نیز پس از لختی درنگ آن را در اختیارش گذاشتیم.خاله مان پس از یک چکاب کاملا دقیق متوجه گردیدند سوکت شارژر مان برای خروجی موبایل شان بزرگ است و ناامیدانه آن را به ما پس دادند{-60-}
حال باخبر شوید از مادر همایون مان،ایشان با مشاهده درماندگی خواهر خود سخت دلگیر شدند و پس از لختی تامل اندیشناک فرمودند:اگه فشارش بدی نمی ره تو؟{-36-}
پروردگارا من به داشتن چنین خانواده فرهیخته ای افتخار می کنم،
خُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
خُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
خُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
منه بوخور{-15-}

مشاهده همه ی 12 نظر
گستاخ السّلطنه آذریان
خوشتیپخوشتیپ
گستاخ السّلطنه آذریان

همیشه آن که در وسط ایستاده است،آن که فریاد می زند؛از

همیشه آن که در وسط ایستاده است،
آن که فریاد می زند؛
از دیگران پاک تر است...
وای بر این جماعت حامی!
وای بر این هم دلان(!)هم راه من...!
وای...

مشاهده همه ی 4 نظر
گستاخ السّلطنه آذریان
خوشتیپخوشتیپ
گستاخ السّلطنه آذریان

پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود،بهتر ز داغ مهر نماز

پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود،
بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا...

مشاهده همه ی 15 نظر
گستاخ السّلطنه آذریان
خوشتیپخوشتیپ
گستاخ السّلطنه آذریان

هم اکنون طی حرکتی انتحاری و پر از ریسک،انگشت همایون وسط

هم اکنون طی حرکتی انتحاری و پر از ریسک،انگشت همایون وسط همایون دست همایون راست همایون حضرت همایون گستاخ السلطنه همایون آذریان،مجروح گردید.
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.

مشاهده همه ی 23 نظر
گستاخ السّلطنه آذریان
خوشتیپخوشتیپ
گستاخ السّلطنه آذریان

و همیشه اولین کسی که برایم کف می زند،آخرین کسی ست

و همیشه اولین کسی که برایم کف می زند،آخرین کسی ست که ممکن است مرا بفهمد...!

مشاهده همه ی 44 نظر
گستاخ السّلطنه آذریان
خوشتیپخوشتیپ
گستاخ السّلطنه آذریان

این جا،تبر بی رحم دروغ همیشه در کمین درخت معصوم اعتماد

این جا،

تبر بی رحم دروغ همیشه در کمین درخت معصوم اعتماد من ست.

این جا،

همه چکش قضاوت شان را بر حجم تهی احساسم می کوبند.

این جا،

پرسیدن همیشه نشانه عصیان است و تردید رهاورد کژفکری.

این جا،

مادر بودن یک پیشه مقدس است،پیشه ای با غذا و جای خواب.

این جا،

حضرت حافظ،پیشوای عارفان است و فروغک گم نام،یک هرزه ضعیفه.

این جا،

سیاست روی پایه های سست تظاهر ایستاده است.

این جا،

نام ها بر همه چیز کفایت می کنند.

این جا،

پول یگانه فرمان روای زمین است.

این جا،دیانت موروثی ست و بهشت اجباری.

این جا منم،

زبانی سرخ،سری نه چندان سبز و جماعتی که خود به سر،زره به تن،سپر به دست ایستاده اند؛در مقابل فهمیدن!جماعتی با زبان های سبز و سر های سرخ.

این جا،

سکوت یگانه راه نجات من است،

سکوت...!

ز.آذریان

مشاهده همه ی 27 نظر
گستاخ السّلطنه آذریان
خوشتیپخوشتیپ
گستاخ السّلطنه آذریان

من یک دختر هستم،دختری که به دنیا می آید و دردناک

من یک دختر هستم،
دختری که به دنیا می آید و دردناک ترین درد ها را به جان می خرد،
تا مادر شود،مادر پسری که به دختر ها می گوید:
                                                      "ضعیفه!"
{-130-}

مشاهده همه ی 66 نظر
گستاخ السّلطنه آذریان
خوشتیپخوشتیپ
گستاخ السّلطنه آذریان

آخرین سخنان گهربار حضرت همایون زهراء آذریان پیش از آوردوز در

آخرین سخنان گهربار حضرت همایون زهراء آذریان پیش از آوردوز در راه عید سعید فطر:
نصیحت من به شما جوانان،به شما آینده داران ایران اسلامی جهت در امان ماندن از دسیسه های دشمن شنیع:
بخورید و بیاشامید و دیگر هیچ{-129-}

مشاهده همه ی 68 نظر