لحظه  بروز رسانی 
hamid
hamid

من از تو تا خودم غزل گفتم

.

من از تو تا خودم غزل گفتم

مشاهده همه ی 12 نظر
hamid
hamid

با دوستم رفته بودم قصابی می خواست گوشت بخره . قصابی,خیلی

با دوستم رفته بودم قصابی می خواست گوشت بخره . قصابی,خیلی هم شلوغ بود
قصابه,گوشت هرکی آماده میشد
اینجوری صداش میزد:

گوساله کی بود؟؟؟؟
گوسفند بیا جلو!
به یکی هم گفت:تو گوسفندی؟؟؟؟
گفت نه اقا من گاوم

و من درونم غوغا بود که نوبت دوستم بشه{-11-}{-11-}{-11-}{-11-}{-11-}

مشاهده همه ی 6 نظر
hamid
hamid

من هرگز هیچ میلی به پنهان کردن کلمات بی ‌رویا

من هرگز هیچ میلی
به پنهان کردن کلمات بی ‌رویا نداشته‌ ام

مشاهده همه ی 2 نظر
hamid
hamid

سنگین از نگفتنم بگوی در خانه شما

سنگین از نگفتنم

بگوی
در خانه شما
چراغ زمزمه یعنی چه؟

مشاهده همه ی 2 نظر
hamid
hamid
پست شماره 318134413 از hamid

....

مشاهده همه ی 6 نظر
hamid
hamid

شاید دنبال تو گشتن دلیل زندگی باشه! به لطف خاطره

شاید دنبال تو گشتن دلیل زندگی باشه!
به لطف خاطره زنده ام‌..
همون شیرین تریناشون..!
همونایی که یادت هست.. ;)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
hamid

کاش آسمان حرف کویر را می فهمید و اشک خود را

کاش آسمان حرف کویر را می فهمید و اشک خود را

کاش آسمان حرف کویر را می فهمید و اشک خود را نثار گونه های خشک کویر میکرد، کاش دلها آنقدر خالص بود که دعاها قبل از پائین آمدن دستها مستجاب میشد، کاش مهتاب با کوچه های تاریک شب آشناتر بود، کاش بهار آنقدر مهربان بود که باغ را به دستان خزان نمی سپرد، کاش مرگ معنای عاطفه را می فهمید…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
hamid

واژه ها را به بازی گرفته ای ، غافل از

واژه ها را به بازی گرفته ای ، غافل از

واژه ها را به بازی گرفته ای ،
غافل از اینکه تصویر ناب حقیقت
از دریچه نگاهت، خود گواه بازی توست .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید