لحظه  بروز رسانی 
narges
لوسلوس
narges

وقتی ادم خابگاه باشه امتحان میان ترمم داشته باشه شامش میشه

وقتی ادم خابگاه باشه امتحان میان ترمم داشته باشه شامش میشه

وقتی ادم خابگاه باشه امتحان میان ترمم داشته باشه شامش میشه این شکلی...

مشاهده همه ی 15 نظر
narges
لوسلوس
narges

شاد آمدو آب آمد زاینده به جان آمد . .

شاد آمدو آب آمد زاینده به جان آمد . . . عشق آمدوشورآمد زاینده به نور آمد . . . مهرآمد وآبان است ، جان اصفهان آمد . . . . رو به سوی رود آرید . . .آن آب و سبوآمد . . آن شکر بجا آرید این خنده به لب آمد . . . مردم لب رود آیید این رود به خروش آمد .{-37-}{-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید