بروز رسانی 
‌"بانـــــ❤ـــــوی احساس"
آروم و عادیآروم و عادی
‌"بانـــــ❤ـــــوی احساس"

ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ! نگاه ﮐﻦ! ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﮔﺎﻥ ﻣﻦ

ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ! نگاه ﮐﻦ! ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﮔﺎﻥ ﻣﻦ

ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ! نگاه ﮐﻦ!
ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﮔﺎﻥ ﻣﻦ
ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ‌ﺯﻧﺪ
ﻏﻤﺖ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻥ، ﭼﻮ ﮔﯿﺴﻮﺍﻥ ﺑﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺎﻥِ ﺟﻨﮕﻞِ ﺑﻠﻮﺭِ ﺩﺳﺖﻫﺎﯼِ ﺧﻮﺩ
ﭘﻨﺎﻩ ﺩﻩ
ﺑﻪ ﺯﻫﺮِ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﻟﺘﯿﺎﻡ ﺩﻩ
ﻣﺮﺍ ، ﻣﺮﺍ ، ﺑِﮑﺶ ، ﺑُﮑﺶ
ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻩ ...نصرت_رحمانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ـواسهـ دلـ خودمـ
مهربونمهربون
ـواسهـ دلـ خودمـ

اقتصاد کازینویی و فرهنگ فیک هالیودی با ابزار مدرنیسم رباتی یعنی

اقتصاد کازینویی و فرهنگ فیک هالیودی با ابزار مدرنیسم رباتی یعنی

اقتصاد کازینویی و فرهنگ فیک هالیودی با ابزار مدرنیسم رباتی یعنی همین که نهایت اقدام دولت برای در امان نگه داشتن بی‌خانه‌مان‌ها از اختصاص دادن پارکینگ بدون سقف است که با فاصله از هم روی آسفالت سفت بخوابید!!
چقدر کسانی که برای زندگی در آمریکا سرودست میشکنند، ترحم انگیزند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ـواسهـ دلـ خودمـ
مهربونمهربون
ـواسهـ دلـ خودمـ

‏یه وقتایی کلیپایی میذاشتن تو فجازی که مثلا اینجا اروپا هست

‏یه وقتایی کلیپایی میذاشتن تو فجازی که مثلا اینجا اروپا هست و طرف مغازش بازه هر کی هر چی میخواد میاد برمیداره و پولش رو میزاره تو صندوق. میشه یکی ازون کارای خوب رو الان برام بفرسته یکم یاد بگیریم؟!!!

°سرباز رایان°

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید