لحظه  بروز رسانی 
cg-soheil
مهربونمهربون
cg-soheil

با کسی باش که . . وقتایی که دلت گرفته

با کسی باش که ... . وقتایی که دلت گرفته ... . حوصله نداری ... . ناراحتی ... . حس میکنی یه دنیا غم داری ... . بلد باشه شادت کنه ... . راه قلـبتو بلد باشه ... . تنهات نزاه. ... . ><

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
cg-soheil
مهربونمهربون
cg-soheil

اگه یه وقتایی زندگی قشنگ نیست اشکال نداره

اگه یه وقتایی زندگی قشنگ نیست اشکال نداره

.

.

.

.سعی کن به چیزای قشنگ نگاه کنی !!

.

.

.

.میخوای عکس من و داشته باشید لازمتون میشه><

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
cg-soheil
مهربونمهربون
cg-soheil

غرورت نمیذاره برگردی؟؟؟میدونم! جوابمو نمیدی؟؟؟میدونم! سکوت کردی؟؟؟میدونم! محلم نمیزاری؟؟؟م

غرورت نمیذاره برگردی؟؟؟میدونم!

جوابمو نمیدی؟؟؟میدونم!

سکوت کردی؟؟؟میدونم!

محلم نمیزاری؟؟؟میدونم!

دستاتو بم نمیدی؟؟؟میدونم!

میرسه اون روزی که. . .

میخوای برگردی. . .

تلفنو بر میداری. . .

زنگ میزنی. . .

بوق.بوق.بوق. . .

بر نمیدارم!

عصبی میشی. . .

فوش میدی. . .

با خودت میگی. . .

کلاس گذاشتم!

روز دوم. . .

زنگ میزنی. . .

بوق.بوق.بوق. . .

بر نمیدارم. . .

با خودت میگی. . .

غلط بکنم دیگه بش زنگ بزنم. . .

روز سوم. . .

رد میشی از جلوی کوچمون. . .

میبینی حجله یه بنده خداییو زدن سر کوچه. . .

دلت میسوزه. . .

میگی بیچاره!جوون بود. . .

میای نزدیک تر. . .

جوان ناکام؟ ئه!اینکه منم. . .بالاخره برگشتی؟؟ببخشید. . .

نمیتونم جلو پات بلند شم!اخه زیر خاکم. . .

دیدی اخر خرابت شدم.دیدی همه چیزم خاک شد؟؟عشقم!چقد خوشگل شدی. . .

چه مشکی بت میاد..کاش زودتر میمیردم..ئه گریه نکن دیگه..یادته روز رفتنت؟؟

گریه میکردم التماس میکردم میگفتم نرو..روزای بعدش چی؟؟یادته؟التماس میکردم برگردی؟؟

اخه گریه نکن..اخه نمیتونم گریتو ببینم..نمیتونم اشکای قشنگتو پاک کنم اخه نمیتونم بلند شم..

چی دارم میشنوم التماس میکنی برگردم؟؟عشقم!!اروم باش..

غرورت نذاشت که زودتر برگردی. . .(!)><

مشاهده همه ی 2 نظر
cg-soheil
مهربونمهربون
cg-soheil

ﺍﮔﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﮐﺴﯿﻮ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ . .

ﺍﮔﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﮐﺴﯿﻮ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ
.
.
.
.
.
.
ﻣﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ٭ﺛﻮﺍﺏ٭ ﭘﺬﯾﺮﺍﯼ ﮐﺎﺩﻭﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ ...
ﮐﻮﺭ،ﺷﻢ ﺍﮔﻪ ﺟﺰ ﺛﻮﺍﺏ ﻧﯿﺖ ﭘﻠﯿﺪﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ به این برکت!!!! ><

مشاهده همه ی 4 نظر
cg-soheil
مهربونمهربون
cg-soheil

برای همشهریان عزیزم &gt;&lt;

برای همشهریان عزیزم ><
60986584463937505143.gif

مشاهده همه ی 8 نظر