افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
Hadi
Hadi


ســــــــــــــــــکوت و صــــــــبوری ام ر

به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار ،

دلــــــــــــم به چیزهایی پای بند است

که تـــــــــــــــــــــــــو یادت نمی آید..

http://www.pixilix.com/photos/farapix_com_7827fdb1e7e3f5d6b11b8cfb04fceac1_2694784www-pixilix-com.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadi
Hadi

بعضی وقتا هست که دوس داری کنارت باشه…


محکم بغلت کنه…

بذاره اشک بریزی راحت شی….

بعد آروم تو گوشت بگه: ” دیوونه من که باهاتم “


005.jpg


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadi
Hadi

•●❥❥سلامتے اون لامصبے که از زندگیم رفت...اما❥❥●•
•●❥❥هنوز از این دل لعنتے نرفته...!!!!❥❥●•
•●❥❥سلامتے اونیکه تا بود؛❥❥●•
•●❥❥  امید بود... ❥❥●•
      •●❥❥ نفس بود... ❥❥●•
          •●❥❥ آرامش بود...❥❥●• 
                •●❥❥رویا بود....❥❥●•
            •●❥❥ ولی خاطره شد...❥❥●•
       •●❥❥بغض شد.....❥❥ ●•
    •●❥❥ درد شد.....❥❥●•
•●❥❥کابوس شد...❥❥●•

•●❥❥ سلامتے تنها ماه زندگیم که بعد رفتنش حتے شبام هم سوت و کور شده...❥❥●•
•●❥❥سلامتے مخاطبے که دیگه خاص نیست چون مال من نیست❥❥●•

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadi
Hadi

دل تنگی هایم را با کدام قایق 


روانه ساحل دلت کنم که
 


بفهمی دل تنگم .......
 

Avazak_ir-Light95.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadi
Hadi

اس ام اس

←♚فَقَطِ مادَرَم♚→

↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓

✘بی مِنَت بُزُرگَم کَرد✘

✘بی مِنَت مِهرَبونـــــــیْـــاشو خَرجَم کَرد✘

✘بی مِنَت عُمرِشو بهِ پْام ریختـــــــــْ✘

✘بی مِنَت اَز خوابِش زَد تا مَن راحَت بِخوابَم✘

✘بی مِنَت غَذا دُرُسْــت کَرد جَلُومْ گُذاشت✘

✘بی مِنَت لِباساموُ شُسْت✘

✘بی مِنَت قُربونْ صَدَقَم رَفْت✘

✘بی مِنَت آرِزْوهاشُو باهام تَقْسْیمْ کَرْد✘

✘بی مِنَت لِباسامُو اُتو کَرْد✘

✘بی مِنَت بهِ حَرْفامْ گوشْ دادْ✘

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadi
Hadi

به اندازه یک همنشینی ساده، روی صندلی روبه روی من،در همین کافه نزدیک، قدر یک قهوه نوشیدن .
تـــــــکــــرار شـــــــــو..."

مشاهده همه ی 2 نظر