لحظه  بروز رسانی 
Amir Yosof
Amir Yosof

 برهنه ات میکنند تا بهتر شکسته شوی.نترس گردوی کوچک! آنچه سیاه

 برهنه ات میکنند تا بهتر شکسته شوی...

نترس گردوی کوچک! آنچه سیاه میشود روی تو نیست...

دستان آنهاست...

مشاهده همه ی 8 نظر