لحظه  بروز رسانی 
صبا
صبا

من شوق قدمهای رسیدن به تو هستم

من شوق قدمهای رسیدن به تو هستم

{-35-}
من شوق قدمهای رسیدن به تو هستم

یک شهر دلش رفت، که من دل به تو بستم {-w67-}

بــزن بــــاران
مشاهده همه ی 8 نظر
صبا
صبا

دل به دلبر گر سپاری دل بری

دل به دلبر گر سپاری دل بری

{-35-}
دل به دلبر گر سپاری دل بری

دل بری کن تا بیابی دلبری{-w67-}

مشاهده همه ی 7 نظر
صبا
صبا

یڪ شب بیا و گیرہ از موهایِ من وا

یڪ شب بیا و گیرہ از موهایِ من وا

{-35-}
یڪ شب بیا و گیرہ از موهایِ من وا ڪن
تا مو بـہ مو از بر ڪنے این دلربایـے را .. {-w67-}

مشاهده همه ی 10 نظر
نـᕲᘿᒪᕲ♔ᕲᘿᘜᓰـدا
بی‌حالبی‌حال
نـᕲᘿᒪᕲ♔ᕲᘿᘜᓰـدا

دلت رابتکان اشتباهاتت وقتی افتاد روی

دلت رابتکان اشتباهاتت وقتی افتاد روی


دلت رابتکان

اشتباهاتت وقتی افتاد روی زمین

بگذار همانجا بماند

فقط از لابلای اشتباه هایت

یک تجربه را بیرون بکش

قاب کن وبزن به دیواردلت

اشتباه کردن اشتباه نیست

در اشتباه ماندن اشتباه است

مشاهده همه ی 3 نظر
نـᕲᘿᒪᕲ♔ᕲᘿᘜᓰـدا
بی‌حالبی‌حال
نـᕲᘿᒪᕲ♔ᕲᘿᘜᓰـدا

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نـᕲᘿᒪᕲ♔ᕲᘿᘜᓰـدا
بی‌حالبی‌حال
نـᕲᘿᒪᕲ♔ᕲᘿᘜᓰـدا

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نـᕲᘿᒪᕲ♔ᕲᘿᘜᓰـدا
بی‌حالبی‌حال
نـᕲᘿᒪᕲ♔ᕲᘿᘜᓰـدا

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نـᕲᘿᒪᕲ♔ᕲᘿᘜᓰـدا
بی‌حالبی‌حال
نـᕲᘿᒪᕲ♔ᕲᘿᘜᓰـدا

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نـᕲᘿᒪᕲ♔ᕲᘿᘜᓰـدا
بی‌حالبی‌حال
نـᕲᘿᒪᕲ♔ᕲᘿᘜᓰـدا

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نـᕲᘿᒪᕲ♔ᕲᘿᘜᓰـدا
بی‌حالبی‌حال
نـᕲᘿᒪᕲ♔ᕲᘿᘜᓰـدا

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

💕༺♥༻❀༺♥༻Best Wishes༺♥༻❀༺♥༻💕

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید