لحظه  بروز رسانی 
کولداکس
کولداکس

این فایل شامل داده های صورتهای مالی ۱۵ سال اخیر بورس

 لینک

این فایل شامل داده های صورتهای مالی ۱۵ سال اخیر بورس اوراق بهادار تهران است که جهت خرید و دانلود در اختیار شماست. این فایل مشتمل بر ۱۵ فایل جداگانه با فرمت xml است که با قابلیت بارگذاری در نرم افزار اکسل آماده سازی شده است بدین منظور پس از دانلود فایل آن را از حالت فشرده خارج کنید و سپس اکسل را باز کرده بر روی open کلیک کنید و به پوشه ای که فایل دانلود شده، رفته از لیست کشویی پایین پنجره از بین فرمت های متعدد بر روی xml کلیک کنید. سپس فایل مورد نظر را انتخاب کنید. در تصویر زیر نمونه ای از فایل xml که در اکسل بارگذاری شده است مشاهده می کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کولداکس
کولداکس

دانلود انواع داده آماری/مالی مربوط به شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

 لینک

دانلود انواع داده آماری/مالی مربوط به شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با بررسی متغیرهای متعدد آماری مختص دانشجویان ارشد و دکترای اقتصاد و حسابداری به صورت جامع و ارزان از سایت “آراداک” به نشانی https://aradoc.org برای اولین بار در ایران همراه با گارانتی تمامی فایل های آماری.

در صورتی که در این سایت موفق به جستجو و دانلود داده آماری یا مالی خود نشدید آن را از طریق سفارش آنلاین به اطلاع “آراداک” برسانید در اسرع وقت با شما جهت تهیه آمار درخواستی هماهنگ خواهیم شد.

برای جستجوی فایل داده آماری مرتبط با شرکتهای بورسی به کادر جستجوی بالای سایت مراجعه و کلیدواژه یا متغیر مورد نظرتان را وارد کنید.
داده های آماری شرکتهای بورسی

در خصوص اهمیت ذاتی دانلود داده های آماری می توان چنین گفت: «سرمایه گذاران در بازار سرمایه هر روز با چند چالش عدیده خرید، نگهداری و یا فروش سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار مواجه هستند. برای اینکه فعالان این حوزه با چالش های پیش رو دست و پنجه نرم کنند، علاوه بر مطالعه روزانه اخبار و بررسی شرایط کلان اقتصادی به تحلیل های مختلف بنیادی، تکنیکال یا آماری روی می آورند. بنیادگرایان به ارزش ذاتی اوراق بهادار توجه می‌نمایند. آنها معتقدند، ارزش هر سهم را می‌توان به طور علمی تعیین نمود و تکیه آنها بیشتر بر اقتصاد، آمار مالی و اطلاعات است. آنان به صورت حساب درآمد، ترازنامه، سوابق تقسیم سود، سیاستهای مدیریت، رشد فروش، قدرت مدیریت و فشارهای رقابتی توجه خاصی مینمایند تحلیل بنیادی سهام دو مرحله دارد. مرحله اول بررسی صورت های مالی شرکت مثل صورت سود وزیان، ترازنامه و ارزیابی سودآتی است. در گام دوم ارتباط دادن سودآتی به ارزش بازار است. ابتدا باید مرز کارا که به دنبال رابطه ایده آل بین شاخص های مالی استاندارد ودرآمد است، شناسایی شود. سهام در مرز کارا به خوبی مدیریت میشود و ورودی های مالی را به حداکثر درآمد تبدیل می کند. وسهام در پایین تر از مرز کارا این گونه نیست. بعد از آن مرز کارایی که به دنبال یک رابطه ایده آل بین داده های مختلف مالی و ارزش بازار هست، محاسبه می شود.»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کولداکس
کولداکس

چکیده: با نگاهی اجمالی به اهمیت ارزش مشتری و همچنین مدیریت

 لینک

چکیده: با نگاهی اجمالی به اهمیت ارزش مشتری و همچنین مدیریت ارتباط با مشتری، هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه های میان ارزش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری تعیین شد. (توجه: همراه این مقاله/تحقیق سه فایل وُرد مرتبط با موضوع تحقیق به صورت رایگان می توانید دانلود کنید) روش تحقیق: از آنجائیکه در این تحقیق به دنبال بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین متغیر ها بوده و دلائل وجود چنین ارتباطی هدف ایـن تحقیق نبوده است لذا این تحقیق از نوع “توصیفی – همبستگی ” است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه خریداران شرکت است. این جامعه از لحاظ آماری بزرگ بوده و امکان دسترسی به همه آنها فراهم نیست بر این اساس از نمونه گیری استفاده شده است. از آنجائیکه اطلاعات مربوط به خریداران محصولات شرکت در پایگاه داده ها موجود بود لذا تعداد ١٩۶ نمونه به روش تصادفی انتخاب شد. در این تحقیق از ابزار اندازه گیری پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است که به این منظور از پرسشنامه استاندارد شده در تحقیقات وانگ و دیگران (٢٠٠۴) استفاده شده است. پرسشنامه این تحقیق شامل ٢٧ سؤال بوده است که براساس طیف ۵ گزینـه ای لیکرت طرح ریزی گردیده است، سؤال های پرسشنامه در ٧ بخش تقسیم بندی گردیده و در هر بخـش از آن سـئوالاتی بـرای انـدازه گیری یکی از ویژگی ها (متغیرهای تحقیق ) آمده است. نمونه ای از این پرسشنامه در پیوست آمده است. از آنجائیکه پرسشنامه این تحقیق استاندارد بوده و علاوه بر آن سئوالات آن به رویت چند تن از کارشناسـان مربوطـه رسـیده و مطابق با نظرات آنان اطلاحات اندکی به خصوص در ترجمه و معادل سازی به عمل آمده است لذا روائی آن به طریق محتوائی حاصل شده است. پایایی پرسشنامه به روش سازگاری درونی و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام شده است. مقدار ضریب آلفـای کرونبـاخ بـرای ٢٧ سئوال این پرسشنامه ٠.٩۶ به دست آمده است که بیانگر قابل قبول بودن پایائی این پرسشنامه است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد، متغیر « از دست رفته های احـساس شـده » بـا هریک از متغیرهای عملکرد CRM مبتنی بر رفتار مشتری، رضایت مشتری و وفاداری مشتری رابطه مستقیم و منفی (معکوس ) ندارد بـه عبارت دیگر افزایش ضایعات و صدمات درک شده مادی و غیر مادی از خرید محصول مورد بررسی در این پژوهش (مانیتور مانیتور سامسونگ ) باعث کاهش وفاداری یا نارضایتی نمی گردد که می تواند ناشی از کیفیت محصول و کیفیت درک شده از خدمات ارایه شده توسط شرکت مذکور باشد و احتمالا نقش مهم بازار این محصول در بازار ایران که در حدود ٨٠% بوده و همچنین شرکت مادیران به عنوان رهبر بازار نیز در این ارزیابی از سوی مشتریان بی تأثیر نبوده است.
برای خرید روی لینک بالا کلیک کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کولداکس
کولداکس

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی رئالیسم در ادبیات داستانی ایران

 لینک

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی رئالیسم در ادبیات داستانی ایران و سپس بررسی تاثیرات آن بر داستان های کوتاه فارسی بود. روش: در تحقیق حاضر بنابر رویکرد تحقیق که بررسی رئالیسم و تاثیر آن در داستان کوتاه بود، نیاز به برررسی پژوهش های پیشین و کتاب های منتشر شده مرتبط با مباحث تحقیق وجود داشت. لذا روش تحقیق توصیفی – کتابخانه ای انتخاب شد. نتیجه: رئالیسم نه تنها در ادبیّات داستانی ایران، بلکه در ادبیّات داستانی جهان، بیش از سایر مکتب های ادبی ظهور و بروز داشته است. برای مشاهده متن کامل به کولداکس رجوع کنید.
منبع: https://cooldocx.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کولداکس
کولداکس

مقاله مرتبط با مسائل بازاریابی با کلیدواژه های موقعیت رفتار مصرف

 لینک

مقاله مرتبط با مسائل بازاریابی با کلیدواژه های موقعیت رفتار مصرف کننده، ارزش ادراک شده مصرف کننده، پاسخهای هیجانی مصرف کننده، واکنش رفتاری مصرف کننده تحت عنوان “مقاله بررسی تأثیر موقعیت رفتار مصرف کننده بر واکنش های رفتاری با میانجی گری ارزش ادراک شده و پاسخ های هیجانی” با فرمت های وورد word docx, pdf آماده دانلود است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید