خیلـی خوش اومدین مهربونآ ...♥
دمتون گرم بابَـت‍ پستایـ زیبا وخُشگلتونـ...♥(:بروز رسانی 
‌محـمـد بـاقــِــر
مو قشنگمو قشنگ
‌محـمـد بـاقــِــر

سیاهی دو چشمانت مرا کشت درازی دو زلفانت مرا کشت

سیاهی دو چشمانت مرا کشت
درازی دو زلفانت مرا کشت
به قتلم حاجت تیر و کمان نیست
خم ابرو و مژگانت مرا کشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
‌محـمـد بـاقــِــر
مو قشنگمو قشنگ
‌محـمـد بـاقــِــر

نی باغ به بستان نه چمن می‌خواهم نی سرو و

نی باغ به بستان نه چمن می‌خواهم
نی سرو و نه گل نه یاسمن می‌خواهم
خواهم ز خدای خویش کنجی که در آن
من باشم و آن کسی که من می‌خواهم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
‌محـمـد بـاقــِــر
مو قشنگمو قشنگ
‌محـمـد بـاقــِــر

دوش از درم آمد آن مه لاله نقاب سیرش نه

دوش از درم آمد آن مه لاله نقاب
سیرش نه بدیدیم و روان شد به شتاب
گفتم که دگر کِیَت بخواهم دیدن؟
گفتا که به وقت سحر اما در خواب
شیخ بهایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
‌محـمـد بـاقــِــر
مو قشنگمو قشنگ
‌محـمـد بـاقــِــر

بگیر این گل از من یاد بودى که تنها لایق

بگیر این گل از من یاد بودى
که تنها لایق این گل تو بودى
فراوان آمدند این گل بگیرند
ندادم چون عزیز من تو بودى

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
‌محـمـد بـاقــِــر
مو قشنگمو قشنگ
‌محـمـد بـاقــِــر

از باد صبا دلم چو بوی تو گرفت بگذاشت مرا

از باد صبا دلم چو بوی تو گرفت
بگذاشت مرا و جستجوی تو گرفت
اکنون ز من خسته نمی‌آرد یاد
بوی تو گرفته بود خوی تو گرفت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
‌محـمـد بـاقــِــر
مو قشنگمو قشنگ
‌محـمـد بـاقــِــر

ای ابر چراست روز و شب چشم تو‌تر وی فاخته

ای ابر چراست روز و شب چشم تو‌تر
وی فاخته زار چند نالی به سحر‌
ای لاله چرا جامه دریدی در بر
از یار جدایید چو مسعود مگر
مسعود سعد سلمان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
‌محـمـد بـاقــِــر
مو قشنگمو قشنگ
‌محـمـد بـاقــِــر

از تو نمی‌شود سخنی عاشقانه گفت: حتی نمی‌شود که برایت

از تو نمی‌شود سخنی عاشقانه گفت:
حتی نمی‌شود که برایت ترانه گفت
از تو نمی‌شود که به گیسو پناه برد
از سجده‌های گیسوی تو روی شانه گفت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
‌محـمـد بـاقــِــر
مو قشنگمو قشنگ
‌محـمـد بـاقــِــر

نه هر چشمی ز جسمی می‌برد جان نه هر زلفی

نه هر چشمی ز جسمی می‌برد جان
نه هر زلفی دلی سازد پریشان
نه هر دلبر ز فایز می‌برد دل
رموز دلبری سری است پنهان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
‌محـمـد بـاقــِــر
مو قشنگمو قشنگ
‌محـمـد بـاقــِــر

اگر خواهی بسوزانی جهان را رخی بنما بیفشان گیسوان را

اگر خواهی بسوزانی جهان را
رخی بنما بیفشان گیسوان را
بت فایز اشارت کن به ابروت
بکش تیغ و بکش پیر و جوان را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
‌محـمـد بـاقــِــر
مو قشنگمو قشنگ
‌محـمـد بـاقــِــر

دوباره مشک دریا یک دوبیتی سرودی عشق را با یک

دوباره مشک دریا یک دوبیتی
سرودی عشق را با یک دوبیتی
تنت روی زمین یک چارپاره
دو دستت روی شن‌ها یک دوبیتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید