خیلـی خوش اومدین مهربونآ ...♥
دمتون گرم بابَـت‍ پستایـ زیبا وخُشگلتونـ...♥(:بروز رسانی 
┈┈❁ قـلب ڪاغذۍ ❁┈┈
آروم و عادیآروم و عادی
┈┈❁ قـلب ڪاغذۍ ❁┈┈

[اونجاڪه" بزرگ علوی "میگه : چشمهایش

[اونجاڪه" بزرگ علوی "میگه :
چشمهایش ..
بایدقلم‌روازش‌گرفت؛
ویه‌خط‌بعدش‌نوشت :
بُردعقلِ‌یک‌دیوانه‌را(:🌿]

نظرات برای این پست غیر فعال است
┈┈❁ قـلب ڪاغذۍ ❁┈┈
آروم و عادیآروم و عادی
┈┈❁ قـلب ڪاغذۍ ❁┈┈

‏ازنظر‌همه‌من‌یک‌انسان"مَگو"هستم.توی زبان‌کوردے‌به‌افرادےگفته‌میشه‌ڪه‌چیزےرو‌بروز نمیدن‌

_ ‏ازنظر‌همه‌من‌یک‌انسان"مَگو"هستم.توی زبان‌کوردے‌به‌افرادےگفته‌میشه‌ڪه‌چیزےرو‌بروز نمیدن‌وکمتر‌بیان‌کننده‌هستن.
ڪم‌حرفن‌ومیلِ‌بیشترے‌به‌شنیدن‌دارن!(:🌿

نظرات برای این پست غیر فعال است