افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××
شیطونشیطون
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××

هــــــــــــــــــــــ حتــے اگــــہ یــہ رפּز هرزه هم بشیم بازم

تـפּ مراممـפּטּ خــــیــ ـــانـــ ــت نیـωـــ ــت!


رِفیقامـפּטּ خیلــے فروختنمـפּטּ פּلی بازم

تـפּ כפּωـتیموטּ ωــــ ــیـــــاωـــ ــت نیـωــت


1441657071156737_jpg.jpg

بهتر از مآ هم خیلی هـωــت میـכפּنم... פּلی بازم

تو ذآتمـפּنحـــ ـــωـــ ــآכتنیـωـــت....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××
شیطونشیطون
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××ایــــــنَمـــ واسهـــــ یکـــــ بی لــیاقَتــــــــــــ...


وَ خنکـــــــــ شُدَنــــــــــ دلــــــــ رفیقَمـــــــ فابَمـــــــــ....


پَرچَـــمتــــــــ بالـــــــآســـــــــ جاتَمــــــــــ کهــــ خوبــــــــ....

هَمهــــــــ میدونَنـــــــ تو قَلبهـــــــــــــــــــــــــــــ ماســـــــــــــــــــ...
1441655819942095_jpg.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××
شیطونشیطون
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××

مَنو غَم                      !?اون دوتاباهَم?!

 

                    توبَغَلِ هَم

 

لَباشون روهَم       قَه قَه هاشون باهَم

 

                 گِریِه هاےِ من

 

باصِدايےِ بْلَند            هــــــــه

 

               

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××
شیطونشیطون
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××

رفقـــــ♥ــــا 


دهــــــــنــــتون 


ســــــرویـــــــس 


هــیـــــــچ ایـــــــرادی 


تـــــــــــو 


پـــــرســــتــــیـــــژتون 


نــیــــــــ‍ــس

...⇜

1439908293520183_jpg.jpg1439908303402879_jpg.jpg1439908287106669_jpg.jpg


Offer
Good Friend Tender Sogol...

مشاهده همه ی 12 نظر
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××
شیطونشیطون
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××

××دنیای دخترونمون××

پر از شیطنت های دخترونس

1439741202596384_jpg.jpgخیلیها که درکش نمیکنن...

گور بابای خیلیها...

↯↯↯خودمونو عشقه↯↯↯

1439741222341144_png.png

روزتون مبارک...

عشق مامانا...

نفس باباها..

ناموسو همدم داداشا..

بمب انرژی خونه ها..

لیدی ها مادام ها میس ها...

روزتون مبارک نعمت های خدا...


مشاهده همه ی 3 نظر
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××
شیطونشیطون
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××

حآلَمــــ بِهَمـــــــ میخورهـ اَز حآلَمــــ

وَقتیـ هَمهـــ فِکـــــــــر میکُنَنــــ شـآدَمو...

َ فقـــط تو خَلوَتــــــــ میپـیچـهـــ صِدآیــــ نــآلَمــــ

...کَم آوُردَمـــ...

××گـــــــــــــــور پِدَر دُنـــــــــــــیآ...××

وَقـتیــــ بآ3 کـــآم میشهـ رَفتـ تو رویـــــآ...

وَقتیـ بآ 3پیـــــک سَنگینـ میشهـ رَفــــــ تو فَضــــــآ...

وَقتیـ بـــآ یِکـــــــ تیغــــــــو رَگـــــ دَستـــــ

میشهــــــ رَفتـــــــ تــــــو کُمــــــــــــــآ.....°•°

بَعدِشَمــــــ دَر بستـــ اون دنـــــــــــــــــیـــآ..


1439554813464277_jpg.jpg


مشاهده همه ی 2 نظر