لحظه  بروز رسانی 
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××
شیطونشیطون
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××

هــــــــــــــــــــــ ✔ حتــے اگــــہ یــہ رפּز هرزه هم بشیم بازم

هــــــــــــــــــــــ حتــے اگــــہ یــہ رפּز هرزه هم بشیم بازم

تـפּ مراممـפּטּ خــــیــ ـــانـــ ــت نیـωـــ ــت!


رِفیقامـפּטּ خیلــے فروختنمـפּטּ פּلی بازم

تـפּ כפּωـتیموטּ ωــــ ــیـــــاωـــ ــت نیـωــت


1441657071156737_jpg.jpg

بهتر از مآ هم خیلی هـωــت میـכפּنم... פּلی بازم

تو ذآتمـפּنحـــ ـــωـــ ــآכتنیـωـــت....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××
شیطونشیطون
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××

ایــــــنَمـــ واسهـــــ یکـــــ بی لــیاقَتــــــــــــ. وَ خنکـــــــــ شُدَنــــــــایــــــنَمـــ واسهـــــ یکـــــ بی لــیاقَتــــــــــــ...


وَ خنکـــــــــ شُدَنــــــــــ دلــــــــ رفیقَمـــــــ فابَمـــــــــ....


پَرچَـــمتــــــــ بالـــــــآســـــــــ جاتَمــــــــــ کهــــ خوبــــــــ....

هَمهــــــــ میدونَنـــــــ تو قَلبهـــــــــــــــــــــــــــــ ماســـــــــــــــــــ...
1441655819942095_jpg.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××
شیطونشیطون
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××

مَنو غَم✘                  

مَنو غَم                      !?اون دوتاباهَم?!

 

                    توبَغَلِ هَم

 

لَباشون روهَم       قَه قَه هاشون باهَم

 

                 گِریِه هاےِ من

 

باصِدايےِ بْلَند            هــــــــه

 

               

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××
شیطونشیطون
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××

⇜رفقـــــ♥ــــا⇝  ⇜دهــــــــنــــتون⇝  ⇜ســــــرویـــــــس⇝  ‌⇜هــیـــــــچ

رفقـــــ♥ــــا 


دهــــــــنــــتون 


ســــــرویـــــــس 


هــیـــــــچ ایـــــــرادی 


تـــــــــــو 


پـــــرســــتــــیـــــژتون 


نــیــــــــ‍ــس

...⇜

1439908293520183_jpg.jpg1439908303402879_jpg.jpg1439908287106669_jpg.jpg


Offer
Good Friend Tender Sogol...

مشاهده همه ی 12 نظر
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××
شیطونشیطون
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××

××دنیای دخترونمون×× پر از شیطنت های دخترونس خیلیها که درکش نمیکنن

××دنیای دخترونمون××

پر از شیطنت های دخترونس

1439741202596384_jpg.jpgخیلیها که درکش نمیکنن...

گور بابای خیلیها...

↯↯↯خودمونو عشقه↯↯↯

1439741222341144_png.png

روزتون مبارک...

عشق مامانا...

نفس باباها..

ناموسو همدم داداشا..

بمب انرژی خونه ها..

لیدی ها مادام ها میس ها...

روزتون مبارک نعمت های خدا...


مشاهده همه ی 3 نظر
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××
شیطونشیطون
××دُ خــﮯ بــــﮯ اعــ ـصـ ـآبـــ ××

↯↯حآلَمــــ بِهَمـــــــ میخورهـ اَز حآلَمــــ↯↯ وَقتیـ هَمهـــ فِکـــــــــر میکُنَنــــ

حآلَمــــ بِهَمـــــــ میخورهـ اَز حآلَمــــ

وَقتیـ هَمهـــ فِکـــــــــر میکُنَنــــ شـآدَمو...

َ فقـــط تو خَلوَتــــــــ میپـیچـهـــ صِدآیــــ نــآلَمــــ

...کَم آوُردَمـــ...

××گـــــــــــــــور پِدَر دُنـــــــــــــیآ...××

وَقـتیــــ بآ3 کـــآم میشهـ رَفتـ تو رویـــــآ...

وَقتیـ بآ 3پیـــــک سَنگینـ میشهـ رَفــــــ تو فَضــــــآ...

وَقتیـ بـــآ یِکـــــــ تیغــــــــو رَگـــــ دَستـــــ

میشهــــــ رَفتـــــــ تــــــو کُمــــــــــــــآ.....°•°

بَعدِشَمــــــ دَر بستـــ اون دنـــــــــــــــــیـــآ..


1439554813464277_jpg.jpg


مشاهده همه ی 2 نظر