لحظه  بروز رسانی 
shohreh
آروم و عادیآروم و عادی
shohreh

زندگی است دیگر! نباید ازش دلگیر شد!گاهی همپای دلت قدم برمیدارد

زندگی است دیگر!
نباید ازش دلگیر شد!گاهی همپای دلت قدم برمیدارد اما گاهی توی قعر تنهایی،تنهایت میگذارد!
با این اوصاف چه همپایت باشد،چه نباشد،با بی رحمی میگذرد!

مشاهده همه ی 21 نظر
shohreh
آروم و عادیآروم و عادی
shohreh

بساط کرده ام و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته

بساط کرده ام و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام،
بی انصاف...
چانه نزن!
حسرت هایم به قیمت عمرم تمام شده...

مشاهده همه ی 4 نظر
shohreh
آروم و عادیآروم و عادی
shohreh

آنان که بودنت را قدر نمی دانند،رفتنت را "نامردی" می خوانند

آنان که بودنت را قدر نمی دانند،رفتنت را "نامردی" می خوانند.

مشاهده همه ی 2 نظر
shohreh
آروم و عادیآروم و عادی
shohreh

شاید اگر انسانیت هم مارک دار بود،خیلی از انسان ها آن

شاید اگر انسانیت هم مارک دار بود،خیلی از انسان ها آن را بر تن میکردند.

مشاهده همه ی 2 نظر
shohreh
آروم و عادیآروم و عادی
shohreh

زندگی قصه مرد یخ فروشی است که وقتی از او پرسیدند:فروختی؟گفت:نخریدند،اما

زندگی قصه مرد یخ فروشی است که وقتی از او پرسیدند:فروختی؟گفت:نخریدند،اما تمام شد.

مشاهده همه ی 3 نظر
shohreh
آروم و عادیآروم و عادی
shohreh

آدم ها رسمشونه پایبند دلدار نمیشند خوب گرفتار میکنند اما گرفتار

آدم ها رسمشونه پایبند دلدار نمیشند
خوب گرفتار میکنند اما گرفتار نمیشند
آدم ها رسمشونه شاخه به شاخه میپرند
دل و بیمار میکنند اما پرستار نمیشند...

مشاهده همه ی 4 نظر
shohreh
آروم و عادیآروم و عادی
shohreh

از وقتی عاشق شدم فرصت بیشتری پیدا کردم برای اینکه پرواز

از وقتی عاشق شدم فرصت بیشتری پیدا کردم برای اینکه پرواز کنم
فرصت بیشتری برای اینکه پرواز کنم و بعد زمین بخورم
و این عالی است هرکسی شانس پرواز کردن و به زمین خوردن را ندارد
تو این شانس را به من بخشیدی.

مشاهده همه ی 2 نظر
shohreh
آروم و عادیآروم و عادی
shohreh

هنگامی که آدم کسی یا چیزی را دوست دارد،همیشه چیزی برای

هنگامی که آدم کسی یا چیزی را دوست دارد،همیشه چیزی برای گفتن یا نوشتن به او پیدا میکند،تا پایان زندگی.

مشاهده همه ی 2 نظر
shohreh
آروم و عادیآروم و عادی
shohreh

هرگاه رد پای کسی راکه آرامشم را گرفته بود دنبال کردم

هرگاه رد پای کسی راکه آرامشم را گرفته بود دنبال کردم به خودم رسیدم!

مشاهده همه ی 2 نظر
shohreh
آروم و عادیآروم و عادی
shohreh

زندگی زیباست زشتی های آن تقصیر ماست. در مسیرش هرچه نا

زندگی زیباست زشتی های آن تقصیر ماست...
در مسیرش هرچه نا زیباست آن تدبیر ماست...
زندگی آب روان است روان میگذرد آنچه تقدیر ماست همان میگذرد...

مشاهده همه ی 1 نظر