هله من مطرب عشقم
دگران مطرب زر
دف من دفتر عشق و
دف ایشان دف‌تر...

مولانا
بروز رسانی 
farhad
farhad

کاش می شد قفل دلتنگی ، شکست کاش می شد

کاش می شد قفل دلتنگی ، شکست
کاش می شد درب تاریکی، گسست
کاش می شدبین مردم، بودو زیست
کاش می شد مثل باران ها ، گریست
کاش می شد با محبت ، جان سپرد
کاش می شد بی توقع ، بود و مرد
کاش می شدخنده را، تکثیر کرد
کاش می شد با محبت ، جان سپرد
کاش می شد ، از پس دیوار، رفت
کاش می شد قفل دلتنگی ، شکست
کاش می شددردها ، تقسیم کرد
کاش می شد. شعر را، تحلیل کرد
کاش می شد غصه ها، تقلیل کرد
کاش می شد نیمه ها ، تکمیل کرد
کاش می شد عذر یک ،تقصیرکرد
کاش می شد اشک را ،تبخیرکرد
کاش می شد عشق را، تقدیرکرد....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
farhad
farhad

دلگیر مباش.! از مرغانی که نزد تو دانه خوردند و

دلگیر مباش..!
از مرغانی که نزد تو دانه خوردند و نزد همسایه تخم گذاشتند
ایمان داشته باش روزی بوی کبابشان به مشامت خواهد رسید
صبور باش،صبر اوج احترام،به حکمت خداست

دنیا دو روزه،یک روز با تو،یک روز بر علیه تو ،پس ناامید نشو،
زمان زود میگذرد،بی بی ها هم یک روز نی نی بودن،
فقط گذر زمان نقطه هایشان را جابجا کرده

جنگل هم باشی با بریدن درخت هایت بیابان میشوی

فراموش نکن نیلوفر جایزه ی ایستادگی مرداب است،
بادبادک تا با باد مخالف رو به رو نگردد اوج نخواهد گرفت،
نوشته های روی شن مهمان اولین موج دریاست،
زیادی خوبی نکن انسان است و فراموش کار،
حتی روزی میرسد که به تو میگویند شما!؟

روزگار صحنه ی عجیبی است ،
زیبا باشی به کور میرسی ، خوش صدا باشی به کر میرسی ، عاشق باشی به سنگ میرسی...
ابراهیم نیستم ولی غرورم را قربانی کسی نمیکنم که ارزشش کمتر از گوسفند است،

در گاوبازی میدونی به چه کسی جایزه ی اول تعلق میگیره؟
به کسی که نسبت به حمله ی گاو بهترین جاخالی ها رو میده،
نه به اون کسی که با گاو درگیر میشه

و آخرین حرف دل ...
بزرگترین اقیانوس جهان، اقیانوس آرام است
پس آرام بگیر تا بزرگ شوی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
farhad
farhad

🌸ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ 🍃ﻫﺮ ﺭﻧﺠﯽ ﺑﻪ

🌸ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ
🍃ﻫﺮ ﺭﻧﺠﯽ ﺑﻪ ﺭﺣﻤﺖ
🌸ﻫﺮ ﻏﺼﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﯼ
🍃ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
🌸ﻫﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﻭآﺳﺎﻧﯽ
🍃ﻫﺮ ﻓﺮﺍﻗﯽ ﺑﻪ ﻭﺻﻞ
🌸ﻫﺮ ﻗﻬﺮﯼ ﺑﻪ آﺷﺘﯽ
🍃ﻫﺮ ﺯﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ
🌸ﻫﺮ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ
🍃ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ
🌸ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻭ
🍃ﻫﺴﺘﯿﻤﺎﻥ و آﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ
🌸ﻏﺮﻕ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﮔﺮﺕ ﺑﻔﺮﻣﺎ
🍃الهی آمین🙏🏻

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
farhad
farhad

نگاه صحیح به آدما شاید اینجوری باشه: اونی كه بیشتر

نگاه صحیح به آدما شاید اینجوری باشه:
اونی كه بیشتر میگه نمیدونم،بیشتر میدونه!
اونی كه قویتره،كمتر زور میگه!
اونی كه راحت تر میگه اشتباه كردم،اعتماد به نفسش بالاتره!
اونی که صداش آرومتره،حرفاش با نفوذتره.
اونی كه بیشتر طنزمیگه،به زندگی جدی تر نگاه میكنه.
قضاوت در مورد آدما سخته.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
farhad
farhad

چه سنگدل است 😔 سیری که گرسنه ای را

چه سنگدل است 😔 سیری که گرسنه ای را

چه سنگدل است 😔
سیری که
گرسنه ای را
نصیحت می کند
تا درد گرسنگی
را تحمل کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی بخشی
مهربونمهربون
علی بخشی

☃❤️☃ 💞من پس از عشق تو

☃❤️☃ 💞من پس از عشق تو

☃❤️☃
💞من پس از عشق تو

💙برعشق جهان میخندم

💙هرکه آرد سخن دل

💙 به زبان میخندم...

💙سوخت روزی دلم

💙آنگونه که خاکسترشد

💙پس از آن روز به سوز

💙دگـــــران میخــــندم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل

تو را دوست دارم چون یک خانه‌ی کاهگلی دورافتاده

تو را دوست دارم
چون یک خانه‌ی کاهگلی
دورافتاده و کوچک
اما گرم
اما امن......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید