لحظه  بروز رسانی 
raha
شیطونشیطون
raha

خره به زنش میگه:ار ارررر اره ٱوووو؟زنش:هراا اررر آاراِرریی!خره :ارهههههه اوور

خره به زنش میگه:
ار ارررر اره ٱوووو؟{-63-}
زنش:
هراا اررر آاراِرریی!{-107-}
خره :
ارهههههه اوور. هاا ارراررهه ؟!
زنش. ارراارراررههههههه اری اور هرررر ارهار؟{-107-}{-102-}{-107-}
.
.
.
.
.
دوستان همچین دقیق میخونن انگار میفهمن
ولی خودمونیما به سلامتی همه کسایی که زبون خری میفهمن !!
.
.
.
خو چیه چرا فوش میدی اونم یه زبونه دیگه

مشاهده همه ی 28 نظر
mahdi
گرفتارگرفتار
mahdi

مرد:عزیزم آماده شدی بریم؟! . .

مرد:عزیزم آماده شدی بریم؟!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

زن: عزیزم گفتم 5 دقیقه ی دیگه آمادم،

احتیاجی نیست هر نیم ساعت صدام کنی

مشاهده همه ی 9 نظر
mahdi
گرفتارگرفتار
mahdi

از عجایب زبان فارسی جای خالی را با یکی از کلمات

از عجایب زبان فارسی

جای خالی را با یکی از کلمات (بله/خیر) پر کنید

آیا شما عقل ندارید؟

…… ندارم !

عمرااااا کسی بتونه جواب بده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahdi
گرفتارگرفتار
mahdi

ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘــــــﯽ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﭘﯿﺸﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ :

ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘــــــﯽ ﺧﻮﺭﺩﻩ

ﺍﻭﻣﺪﻩ ﭘﯿﺸﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ :

ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻤﺶ ﺩﺭﻭﻏﻪ ،

ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻣﺚ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ،

ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻢ ،

ﭘﺴﺖ ﺑﺎﺷﻢ ،

ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﺎﺷﻢ ،

ﻋﻮﺿﯽ ﺑﺎﺷﻢ ،

ﻣﺚ ﻻﺷﺨﻮﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ …

ﺍﺻﻦ ﺑﺸﻢ ﯾﮑﯽ ﻣﺚ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﻫﯿﭽﯽ ﺣﺎﻟﯿﺶ ﻧﯿﺲ

ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺩﻟﺪﺍﺭﯾﺶ ﺑﺪﻡ ﯾﺎ ﺑﺰﻧﻣﺶ ﺻﺪﺍ ﺳﮓ ﺑﺪﻩ ؟

مشاهده همه ی 1 نظر
mahdi
گرفتارگرفتار
mahdi

ﺻُﺐ ﺩُﺧﺘﺮﻩ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﺩﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﻫـِﯽ

ﺻُﺐ ﺩُﺧﺘﺮﻩ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﺩﯾﺪ ﮔﻔﺖ :

ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﻫـِﯽ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯿﺸـﻪ؟!

ﮔﻔﺘﻢ : ﻫﻮﺍ ﺳــَﺮﺩﻩ ﺍﻭﻝ ﯼِ ﮔــﺎﺯ ﺑﺪﻩ

ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﺷﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﻮﺍﺵ ﺑﮕﯿــﺮ ﺭﻭ ﻟُﭙـَـﻢ ﺟــﺎﺵ

ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﺯﻭﺩ ﮐﺒــﻮﺩ ﻣﯿﺸـﻢ

.

 

.

ﺍﺯ ﺻُﺐ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﻭ ﺳَﺮﻣﻪِ

 

ﺍﻟﻬﯽ ﺍﻟﻌﻔﻮ

ﺍﻟﻬﯽ ﺍﻟﻌﻔﻮ

ﺍﻟﻬﯽ ﺍﻟﻌﻔﻮ

مشاهده همه ی 1 نظر
DOORSA
قبراققبراق
DOORSA

روی قبرم بنویسید. کسی بود که رفت. لحظه ای

روی قبرم بنویسید.......

کسی بود که رفت.....

لحظه ای از غم ایام نیاسود که رفت......

بنویسید......از آغوش خدا آمده بود......

هیچکس هیچ نفهمید چرا امده بود؟؟؟

بنویسید....نفهمید کسی.....دردش را....

هیچکس درک نمیکرد.....رخ زردش را......

بنویسید......که یک عمر کسی را کم داشت.....

در نگاهش اثر از حادثه ای مبهم داشت......

بنویسید.......که اسطوره بی صبری بود......

بنویسید...... پرش لحظه ای پرواز شکست......

بنویسید.....دلش را به دل پیچک بست......

روی قبرم بنویسید......

دلی عاشق داشت.....دور تا دور دلش یاس و اقاقی میکاشت....

.رج به رج فرش دلش گره با خون میزد.....

شهرتش طعنه به رسوایی مجنون میزد.....

بنویسید.....که با عدل جهان مساله داشت.....

بنویسید.....که عالم و آدم گله داشت....شعر جانسوزی اگر گفت همه از دل بود.....

بنویسید..... که او پای دلش در گل بود....

بنویسید.....که پروانه صفت سوخت پرش.....

بنویسید....غمی بود به چشمان ترش.....

بنویسید....که همواره غمی پنهان داشت....

بنویسید.....به تقدیر و قضا ایمان داشت....

بنویسید.....جوان رفت کهنسال نبود.....

بنویسید.....اگر حرف نزد...لال نبود....!!!!!

y8qtz8n2cr0dpdfbys2k.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
aram
aram

من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم!

من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم!

من زندگی را دوست دارم
ولی از زندگی دوباره می ترسم!
دین را دوست دارم
ولی از كشیش ها می ترسم!
قانون را دوست دارم
ولی از پاسبان ها می ترسم!
عشق را دوست دارم
ولی از زن ها می ترسم!
كودكان را دوست دارم
ولی از آینه می ترسم!
سلام را دوست دارم
ولی از زبانم می ترسم!
من می ترسم ، پس هستم
این چنین می گذرد روز و روزگار من
من روز را دوست دارم
ولی از روزگار می ترسم...
حسین پناهی

مشاهده همه ی 6 نظر