لحظه  بروز رسانی 
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی كه

من اینجا بس دلم تنگ است
و هر سازی كه می بینم
بد آهنگ است
بیا ره توشه برداریم
قدم در راه بی برگشت بگذاریم
ببینیم آسمان
هر كجا آیا همین رنگ است؟

مهدي_اخوان_ثالث

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

من هرگز نخواستم که از عشق، افسانه ای بیافرینم

من هرگز نخواستم که از عشق،
افسانه ای بیافرینم
باور کن،
من می خواستم که با دوست داشتن زندگی کنم،
کودکانه و ساده و روستایی.

نادر_ابراهیمی

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

آنی که قرار با تو باشد ما را مجلس چو

آنی که قرار با تو باشد ما را
مجلس چو بهار با تو باشد ما را

هر چند بسی به گرد سر برگردم
آخر سر و کار با تو باشد ما را...

سنایی

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

من عاشق عشق و عشق هم عاشق من تن عاشق

من عاشق عشق و عشق هم عاشق من
تن عاشق جان آمد و جان عاشق تن

گه من آرم دو دست در گردن او
گه او کشدم چو دلربایان گردن

مولانا

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تمام شب آنجا میان سینه من؛ کسی ز نومیدی،

تمام شب آنجا میان سینه من؛
کسی ز نومیدی،
نفس نفس می زد...

کسی به پا می خاست...
کسی تو را میخواست...

فروغ_فرخزاد

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تنهایی انتخاب خودم بود لبخندش اما همه

تنهایی انتخاب خودم بود
لبخندش اما
همه ی معادلات را بهم زد ..

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تو گفتی: من به غیر از دیگرانم

تو گفتی:
من به غیر از دیگرانم
چُـــنینم در وفاداری, چنـانـــم.....

تو غیر از دیگران بودی
که امروز
نه می‌دانی,
نه می‌پرسی نشانم؟!

فریدون_مشیری

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

دلم تنگ نگاه توست میدانم که میدانی اسیر روی

دلم تنگ نگاه توست
میدانم که میدانی

اسیر روی ماه توست
میدانم که میدانی

دلم راعاشقت کردی و
سرگردان رها کردی

و این تنها گناه توست
میدانم که میدانی

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ای شعر ! چه می‌فهمی از این حال خرابم؟

ای شعر !
چه می‌فهمی از این حال خرابم؟

دست از سرِ این

شاعــــرِ کم حوصله بردار

شاملو

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

گواهی می‌دهم به گنجشک‌هایی که از چشم‌های تو

گواهی می‌دهم
به گنجشک‌هایی که از چشم‌های تو
تا قلب من پرواز می‌کنند،
گواهی می‌دهم
که من،
یکبار عاشقت شدم
و هنوز هم !

نظرات برای این پست غیر فعال است