لحظه  بروز رسانی 
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

من اینجا بس دلم تنگ است
و هر سازی كه می بینم
بد آهنگ است
بیا ره توشه برداریم
قدم در راه بی برگشت بگذاریم
ببینیم آسمان
هر كجا آیا همین رنگ است؟

مهدي_اخوان_ثالث

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

من هرگز نخواستم که از عشق،
افسانه ای بیافرینم
باور کن،
من می خواستم که با دوست داشتن زندگی کنم،
کودکانه و ساده و روستایی.

نادر_ابراهیمی

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

آنی که قرار با تو باشد ما را
مجلس چو بهار با تو باشد ما را

هر چند بسی به گرد سر برگردم
آخر سر و کار با تو باشد ما را...

سنایی

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

من عاشق عشق و عشق هم عاشق من
تن عاشق جان آمد و جان عاشق تن

گه من آرم دو دست در گردن او
گه او کشدم چو دلربایان گردن

مولانا

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تمام شب آنجا میان سینه من؛
کسی ز نومیدی،
نفس نفس می زد...

کسی به پا می خاست...
کسی تو را میخواست...

فروغ_فرخزاد

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تنهایی انتخاب خودم بود
لبخندش اما
همه ی معادلات را بهم زد ..

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تو گفتی:
من به غیر از دیگرانم
چُـــنینم در وفاداری, چنـانـــم.....

تو غیر از دیگران بودی
که امروز
نه می‌دانی,
نه می‌پرسی نشانم؟!

فریدون_مشیری

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

دلم تنگ نگاه توست
میدانم که میدانی

اسیر روی ماه توست
میدانم که میدانی

دلم راعاشقت کردی و
سرگردان رها کردی

و این تنها گناه توست
میدانم که میدانی

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ای شعر !
چه می‌فهمی از این حال خرابم؟

دست از سرِ این

شاعــــرِ کم حوصله بردار

شاملو

نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

گواهی می‌دهم
به گنجشک‌هایی که از چشم‌های تو
تا قلب من پرواز می‌کنند،
گواهی می‌دهم
که من،
یکبار عاشقت شدم
و هنوز هم !

نظرات برای این پست غیر فعال است