لحظه  بروز رسانی 
⇜♠⌛ــِـِداآآآنـــ♥ـيــ✎ــآآآلــِـِـ✄
کتک خوردهکتک خورده
⇜♠⌛ــِـِداآآآنـــ♥ـيــ✎ــآآآلــِـِـ✄

بعد از مدت ها جستجو و پیدا نکردن نیمه گم شده

بعد از مدت ها جستجو و پیدا نکردن نیمه گم شده من...
به این نتیجه رسیدم که خدا منو کامل خلق کرده و نیمه میمه هم ندارم!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
⇜♠⌛ــِـِداآآآنـــ♥ـيــ✎ــآآآلــِـِـ✄
کتک خوردهکتک خورده
⇜♠⌛ــِـِداآآآنـــ♥ـيــ✎ــآآآلــِـِـ✄

کسانی که به من می گویند تو به جهنم می روی

کسانی که به من می گویند تو به جهنم می روی و ما به بهشت،

مرا خوشحال می کنند.

چون مطمئن می شوم که با آن ها به یک جا

نمی روم !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
⇜♠⌛ــِـِداآآآنـــ♥ـيــ✎ــآآآلــِـِـ✄
کتک خوردهکتک خورده
⇜♠⌛ــِـِداآآآنـــ♥ـيــ✎ــآآآلــِـِـ✄

♥ ♥♥♥ ♥♥♥♥ بـــاران بیـــــاید یـــا نیـــایــــد ، تـــــــــو


♥♥♥
♥♥♥♥
بـــاران بیـــــاید یـــا نیـــایــــد ،

تـــــــــو بــــــــاشی یـــــا نبــــــاشی ،

خــــــــاطرت بــــــــــاشد یـــــــــا نبـــــــــــاشد ،

مـــــــــــــــــن خیـــــــــس از یـــــــــــــــاد تـــــــــــــــــوام !
♥♥♥♥
♥♥♥

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
⇜♠⌛ــِـِداآآآنـــ♥ـيــ✎ــآآآلــِـِـ✄
کتک خوردهکتک خورده
⇜♠⌛ــِـِداآآآنـــ♥ـيــ✎ــآآآلــِـِـ✄

خداوند مرد را آفرید ! دید مرد گرسنه است نان را

خداوند مرد را آفرید ! دید مرد گرسنه است نان را آفرید!

دید مرد تشنه است آب را افرید!

دید مرد در تاریکی است و نور را آفرید!

دید برای مرد مشکل دیگری نیست! و  زن را آفرید!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
⇜♠⌛ــِـِداآآآنـــ♥ـيــ✎ــآآآلــِـِـ✄
کتک خوردهکتک خورده
⇜♠⌛ــِـِداآآآنـــ♥ـيــ✎ــآآآلــِـِـ✄

خداوند زمین را آفرید و گفت: به به چه زیباست! بعد

خداوند زمین را آفرید و گفت: به به چه زیباست!

بعد آن مرد را آفرید و گفت: ای جانم این دیگر آخرش است!

و خداوند زن را آفرید و با کمی مکث و اَخم گفت: اِشکالی ندارد آرایش میکند!!!!!

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 14 نظر
▂▃▅▆▇█ 乙 █ ム █ ん █ 尺 █ ム █▇▆▅▃▂
▂▃▅▆▇█ 乙 █ ム █ ん █ 尺 █ ム █▇▆▅▃▂

IMG_20140721_155707.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر