لحظه  بروز رسانی 
daniyel
daniyel

بودنت امنیته  {-59-}

مشاهده همه ی 2 نظر
daniyel
daniyel

آغوشِ تــــــــــو که باشد . خواب دیگر بهانه ای برایِ خستـــــــــگی

آغوشِ تــــــــــو که باشد ....

خواب دیگر بهانه ای برایِ خستـــــــــگی نـــــــــیست ..

و تـــــــــپشِ هایِ قــــــــــلبت میشود لالاییِ کــــــــودکانه ام .....

کــــــــنارم بـــــــــــمان ....

مـــــــــیخواهم صـــــــبح چشمانم 

در نگاهِ تــــــــو باشد...

مشاهده همه ی 20 نظر
daniyel
daniyel

{-6-}{-6-}{-6-}

مشاهده همه ی 43 نظر
daniyel
daniyel

{-37-}

مشاهده همه ی 7 نظر
daniyel
daniyel

مان چیز عجیبیست. میدود. جلو میرود. و دوست داشتنی ترین آدمهای

مان چیز عجیبیست.....
میدود...
جلو میرود...
و دوست داشتنی ترین آدمهای زندگیت را یا کهنه میکنند یا عوض!!؟
بعضی ها یا تغییر میکنند یا حقیقت درونشان روشن میشود!!!!
زمان دیر یا زود به تو ثثابت خواهد کرد که کدامشان ماندنی هستن و کدامشان 
رفتنی!!!!
من دعا میکنم{-52-}
زمان پر شود و دنیا پر شود از آدمهای واقعی....
آدمهایی که نه زمان آنها را عوض میکند و نه زمییییین!!!

مشاهده همه ی 7 نظر
daniyel
daniyel

شکستن دل درست مثل شکستن دنده میونه.از بیرون همه چیز روبراه

شکستن دل درست مثل شکستن دنده میونه.....از بیرون همه چیز روبراه هست..ولی از درون هر نفس درد میکشی....daniyel

مشاهده همه ی 12 نظر