لحظه  بروز رسانی 
dariush rafie
مهربونمهربون
dariush rafie

✔️ چــــــــــہ حالی میده سیگاری بار بزنی ➣ بشینـــــــــی

✔️ چــــــــــہ حالی میده سیگاری بار بزنی ➣ بشینـــــــــی یه گوشــــــــــہ زار بزنــــــــــے ➣ ریــــــــــه کنی کــــــــــام سنگین بایه حال بزنــــــــــے

مشاهده همه ی 2 نظر
dariush rafie
مهربونمهربون
dariush rafie

بَعضے اوقات⏰ فَقَط دِلِت میخواد��❤

بَعضے اوقات⏰ فَقَط دِلِت میخواد��❤ یِڪے دوسِت داشتہ باشِہ��بِدونہ اینڪِہ�� اِنتِظارے داشتِہ با

بَعضے اوقات⏰
فَقَط دِلِت میخواد��❤
یِڪے دوسِت داشتہ باشِہ��بِدونہ اینڪِہ��
اِنتِظارے داشتِہ باشِہ���� ��

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
dariush rafie
مهربونمهربون
dariush rafie

ســـــلامـتـــــے اونـــــے ڪـــــہ تــــــــــو دلـمـــ❤️ــــون درخـشـیـــــد رفـت

ســـــلامـتـــــے اونـــــے ڪـــــہ تــــــــــو دلـمـــ❤️ــــون درخـشـیـــــد رفـت ڪـــــص داد ا

ســـــلامـتـــــے اونـــــے ڪـــــہ تــــــــــو دلـمـــ❤️ــــون درخـشـیـــــد
رفـت ڪـــــص داد اومـــــد گـــــفـت بـبـخـشـیـــــد |:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
dariush rafie
مهربونمهربون
dariush rafie

مـونــــــــــدَم اَگـــــــــــﮧ بَعضــــــــے اَز دُختــــــــــرآ پُشتشــــــونَم ۞پــ

مـونــــــــــدَم اَگـــــــــــﮧ بَعضــــــــے اَز دُختــــــــــرآ پُشتشــــــونَم ۞پـــــَـــــــ

مـونــــــــــدَم اَگـــــــــــﮧ بَعضــــــــے اَز دُختــــــــــرآ پُشتشــــــونَم ۞پـــــَـــــــــــرده۞ دآشــــــــــت !

بــــــآز حـــَــرف اَز بـآڪـــــــــرہ بـــــــودטּ و نجـآبــــــــت میــــــــزَدَטּ !

⇜هـــʘ͜͡ʘــــه⇝

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
dariush rafie
مهربونمهربون
dariush rafie

بِبیـــْــــڹ مَشْتــْـــے ⇩ ✘بِیــــــــن مَــــن

بِبیـــْــــڹ مَشْتــْـــے ⇩ ✘بِیــــــــن مَــــن وُ تــُــو خِیـلــــــــے فَرقِـــــہ✘ ☜م

بِبیـــْــــڹ مَشْتــْـــے ⇩

✘بِیــــــــن مَــــن وُ تــُــو خِیـلــــــــے فَرقِـــــہ✘

☜مْیدُونْــــے چِــــــــرآٓ؟ٓ؟ٓ؟ٓ

↵چُــــــــوڹ ??مَــــــــن?? هَــــر شَــــبْ زیــــــــرِ چِشْــــمَمْ کَبـــُـودِه?? ⇩

★?? اَمــــّــــآٓ ??

★⇩ ??تــــُــــو زْیــــْــــرِه گَلٌـــــُـــوت?? هِـہ??

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
dariush rafie
مهربونمهربون
dariush rafie

شمــــــــــــــآ ســـــرتـــــــــ بــــالاســــ ⇜پـــــــايه خلافْـــــــــــــــــــــ

شمــــــــــــــآ ســـــرتـــــــــ بــــالاســــ ⇜

شمــــــــــــــآ ســـــرتـــــــــ بــــالاســــ ⇜پـــــــايه خلافْـــــــــــــــــــــــــــــــ ⇜

مـــــــا ســـرِمـــــــــــون پــــايين ⇝چـــــــــــآقومــــون قلافْــــــــــــــ ⇝

شمـــــــــــــآ تـــــــو فــــاز کليآســــ ⇜مــآ تو فـــــآز يـــه رُل گــــرآســــــــ ⇜

وَلي در کـــل تخْمـــمونَم نيــــستــــــے ⇝فقطْـــــ اعتمــآد بــه نفست بــالآســــــ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
dariush rafie
مهربونمهربون
dariush rafie

بـــــــــه بعــــضـــــــــــے باس گفــــــــت ☜ لـــَــــــــــــعنت

بـــــــــه بعــــضـــــــــــے باس گفــــــــت ☜ �

بـــــــــه بعــــضـــــــــــے باس گفــــــــت

☜ لـــَــــــــــــعنت بـه اون قـــــاشــُــــــــقـے کــــه

تـــــورو بـــــآهاش جــَــمــــــــع ڪــــــــــــردنُ

ریـــــخـــــتـــــن تـــــو 【ڪــــــُــــــــس 】مــــــــــادرټ ↹✪✘

¤هــــــــــʘ͜͡ʘــــــــــہ¤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
dariush rafie
مهربونمهربون
dariush rafie

زیِر پُستِ بَعضی اَز دُختَرا چِه بُخوُر ْبُخوریهِ•••• بَسِه

زیِر پُستِ بَعضی اَز دُختَرا چِه بُخوُر ْبُخوریهِ•••

زیِر پُستِ بَعضی اَز دُختَرا چِه بُخوُر ْبُخوریهِ•••• بَسِه دیِگه خِجالَتْ بِکِشْ••••
اِنقدر لیس زٓدی خٓٓسته می شه زبونت••••
یه اِستِراحٓتی بِده بِهِش••••
heh••••

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید