لحظه  بروز رسانی 
ail
مهربونمهربون
ail

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند دقیقه پای اینترنت در بیارید

پس مطالب گفته شده رو به دقت بخونید و در سایت

معرفی شده ثبت نام کرده و شروع به فعالیت کنید .خیلی راحته در ادامه متوجه میشوید...

با عضویت در این سایت فقط با مشاهده تبلیغ اونم نهایت با روزی 10 دقیقه کسب درآمد کنید.

لطفا برای سرگرمی یا شوخی عضو سایت نشوید چون ظرفیت محدود هست

و جای یه نفر دیگه که میخواد کسب درآمد کنه رو میگیرید.

آموزش ثبت نام:


برای ثبت نام کلیک کنید
شما بعد از ثبت نام به ازای هر تبلیغی که مشاهده می کنید از 5 تومن 10
تومن تا 15 تومن به حساب شما پول واریز میشه حتما میخندید اخه این چه کاریه وقتم بزارم برای این کار واسه 5تومن وشما روزانه اگه حداقل 20 تبلیغ رو نگاه کنید و به صورت میانگین هزینه هر تبلیغ 10 تومن باشه اون وقت روزی 180 تومن درامد دارید و در ماه میشه 5400تومن میدونم خنده داره بازم صبر داشته باشید ، حالا هر عضو استاندارد که شما باشید( بعد از ثبت نام عضو استاندارد حساب میشید) میتونه حداکثر 30 تبلیغ رو در روز نگاه کنه بازم اگه در یک ماه حساب کنیم شما روزی 300 تومن و ماهی 9000 هزار تومن درآمد دارید .بازم این درامد خوب نیست مگه نه اما یه راهی وجود داره که الان به شما میگم که باعث میشه خیلی درآمدتون زیاد بشه پس صبر داشته باشید

برای ثبت نام کلیک کنید


زیر مجموعه گیری
زیر مجموعه گیری یعنی اینکه شما بعد از ثبت نام یه لینک به نام خودتون دارید که اگه هر کاربر با این لینک ثبت نام کنه زیر مجموعه شما میشه وهر کاربر که شما باشید میتونه 30 زیر مجموعه داشته باشید حالا اگه هر زیر مجموعه مثله شما روزی 300 تومن درامد داشته باشه 150تومن به ازای این 300 تومن به حساب شما میاد یعنی نصفش ،، توجه زیر مجموعه هم همون 300تومن به حسابش میره یعنی اینکه ضرر نمی کنه خیالتون راحت حالا اگه 30 زیر مجموعه داشته باشید و روزی 150تومن به حساب شما واریز کنن(خودکار) 30*150=4500 حالا اگه این 4500*30روز کنیم برابر میشه با 135000هزار تومن این اصل قضیه بود دوست خوبم حالا اگه روزی نهایتا 15 دیقه خیلی دارم میگم وقتت رو برای این کار بزاری خوبه یا نه عالی هستش مگه نه .


اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند دقیقه پای اینترنت در بیارید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ail
مهربونمهربون
ail

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند دقیقه پای اینترنت در بیارید

پس مطالب گفته شده رو به دقت بخونید و در سایت

معرفی شده ثبت نام کرده و شروع به فعالیت کنید .خیلی راحته در ادامه متوجه میشوید...

با عضویت در این سایت فقط با مشاهده تبلیغ اونم نهایت با روزی 10 دقیقه کسب درآمد کنید.

لطفا برای سرگرمی یا شوخی عضو سایت نشوید چون ظرفیت محدود هست

و جای یه نفر دیگه که میخواد کسب درآمد کنه رو میگیرید.

آموزش ثبت نام:


برای ثبت نام کلیک کنید
شما بعد از ثبت نام به ازای هر تبلیغی که مشاهده می کنید از 5 تومن 10
تومن تا 15 تومن به حساب شما پول واریز میشه حتما میخندید اخه این چه کاریه وقتم بزارم برای این کار واسه 5تومن وشما روزانه اگه حداقل 20 تبلیغ رو نگاه کنید و به صورت میانگین هزینه هر تبلیغ 10 تومن باشه اون وقت روزی 180 تومن درامد دارید و در ماه میشه 5400تومن میدونم خنده داره بازم صبر داشته باشید ، حالا هر عضو استاندارد که شما باشید( بعد از ثبت نام عضو استاندارد حساب میشید) میتونه حداکثر 30 تبلیغ رو در روز نگاه کنه بازم اگه در یک ماه حساب کنیم شما روزی 300 تومن و ماهی 9000 هزار تومن درآمد دارید .بازم این درامد خوب نیست مگه نه اما یه راهی وجود داره که الان به شما میگم که باعث میشه خیلی درآمدتون زیاد بشه پس صبر داشته باشید

برای ثبت نام کلیک کنید


زیر مجموعه گیری
زیر مجموعه گیری یعنی اینکه شما بعد از ثبت نام یه لینک به نام خودتون دارید که اگه هر کاربر با این لینک ثبت نام کنه زیر مجموعه شما میشه وهر کاربر که شما باشید میتونه 30 زیر مجموعه داشته باشید حالا اگه هر زیر مجموعه مثله شما روزی 300 تومن درامد داشته باشه 150تومن به ازای این 300 تومن به حساب شما میاد یعنی نصفش ،، توجه زیر مجموعه هم همون 300تومن به حسابش میره یعنی اینکه ضرر نمی کنه خیالتون راحت حالا اگه 30 زیر مجموعه داشته باشید و روزی 150تومن به حساب شما واریز کنن(خودکار) 30*150=4500 حالا اگه این 4500*30روز کنیم برابر میشه با 135000هزار تومن این اصل قضیه بود دوست خوبم حالا اگه روزی نهایتا 15 دیقه خیلی دارم میگم وقتت رو برای این کار بزاری خوبه یا نه عالی هستش مگه نه .


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ail
مهربونمهربون
ail

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند دقیقه پای اینترنت در بیارید

پس مطالب گفته شده رو به دقت بخونید و در سایت

معرفی شده ثبت نام کرده و شروع به فعالیت کنید .خیلی راحته در ادامه متوجه میشوید...

با عضویت در این سایت فقط با مشاهده تبلیغ اونم نهایت با روزی 10 دقیقه کسب درآمد کنید.

لطفا برای سرگرمی یا شوخی عضو سایت نشوید چون ظرفیت محدود هست

و جای یه نفر دیگه که میخواد کسب درآمد کنه رو میگیرید.

آموزش ثبت نام:


برای ثبت نام کلیک کنید
شما بعد از ثبت نام به ازای هر تبلیغی که مشاهده می کنید از 5 تومن 10
تومن تا 15 تومن به حساب شما پول واریز میشه حتما میخندید اخه این چه کاریه وقتم بزارم برای این کار واسه 5تومن وشما روزانه اگه حداقل 20 تبلیغ رو نگاه کنید و به صورت میانگین هزینه هر تبلیغ 10 تومن باشه اون وقت روزی 180 تومن درامد دارید و در ماه میشه 5400تومن میدونم خنده داره بازم صبر داشته باشید ، حالا هر عضو استاندارد که شما باشید( بعد از ثبت نام عضو استاندارد حساب میشید) میتونه حداکثر 30 تبلیغ رو در روز نگاه کنه بازم اگه در یک ماه حساب کنیم شما روزی 300 تومن و ماهی 9000 هزار تومن درآمد دارید .بازم این درامد خوب نیست مگه نه اما یه راهی وجود داره که الان به شما میگم که باعث میشه خیلی درآمدتون زیاد بشه پس صبر داشته باشید

برای ثبت نام کلیک کنید


زیر مجموعه گیری
زیر مجموعه گیری یعنی اینکه شما بعد از ثبت نام یه لینک به نام خودتون دارید که اگه هر کاربر با این لینک ثبت نام کنه زیر مجموعه شما میشه وهر کاربر که شما باشید میتونه 30 زیر مجموعه داشته باشید حالا اگه هر زیر مجموعه مثله شما روزی 300 تومن درامد داشته باشه 150تومن به ازای این 300 تومن به حساب شما میاد یعنی نصفش ،، توجه زیر مجموعه هم همون 300تومن به حسابش میره یعنی اینکه ضرر نمی کنه خیالتون راحت حالا اگه 30 زیر مجموعه داشته باشید و روزی 150تومن به حساب شما واریز کنن(خودکار) 30*150=4500 حالا اگه این 4500*30روز کنیم برابر میشه با 135000هزار تومن این اصل قضیه بود دوست خوبم حالا اگه روزی نهایتا 15 دیقه خیلی دارم میگم وقتت رو برای این کار بزاری خوبه یا نه عالی هستش مگه نه .


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ail
مهربونمهربون
ail

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند دقیقه پای اینترنت در بیارید

پس مطالب گفته شده رو به دقت بخونید و در سایت

معرفی شده ثبت نام کرده و شروع به فعالیت کنید .خیلی راحته در ادامه متوجه میشوید...

با عضویت در این سایت فقط با مشاهده تبلیغ اونم نهایت با روزی 10 دقیقه کسب درآمد کنید.

لطفا برای سرگرمی یا شوخی عضو سایت نشوید چون ظرفیت محدود هست

و جای یه نفر دیگه که میخواد کسب درآمد کنه رو میگیرید.

آموزش ثبت نام:


برای ثبت نام کلیک کنید
شما بعد از ثبت نام به ازای هر تبلیغی که مشاهده می کنید از 5 تومن 10
تومن تا 15 تومن به حساب شما پول واریز میشه حتما میخندید اخه این چه کاریه وقتم بزارم برای این کار واسه 5تومن وشما روزانه اگه حداقل 20 تبلیغ رو نگاه کنید و به صورت میانگین هزینه هر تبلیغ 10 تومن باشه اون وقت روزی 180 تومن درامد دارید و در ماه میشه 5400تومن میدونم خنده داره بازم صبر داشته باشید ، حالا هر عضو استاندارد که شما باشید( بعد از ثبت نام عضو استاندارد حساب میشید) میتونه حداکثر 30 تبلیغ رو در روز نگاه کنه بازم اگه در یک ماه حساب کنیم شما روزی 300 تومن و ماهی 9000 هزار تومن درآمد دارید .بازم این درامد خوب نیست مگه نه اما یه راهی وجود داره که الان به شما میگم که باعث میشه خیلی درآمدتون زیاد بشه پس صبر داشته باشید

برای ثبت نام کلیک کنید


زیر مجموعه گیری
زیر مجموعه گیری یعنی اینکه شما بعد از ثبت نام یه لینک به نام خودتون دارید که اگه هر کاربر با این لینک ثبت نام کنه زیر مجموعه شما میشه وهر کاربر که شما باشید میتونه 30 زیر مجموعه داشته باشید حالا اگه هر زیر مجموعه مثله شما روزی 300 تومن درامد داشته باشه 150تومن به ازای این 300 تومن به حساب شما میاد یعنی نصفش ،، توجه زیر مجموعه هم همون 300تومن به حسابش میره یعنی اینکه ضرر نمی کنه خیالتون راحت حالا اگه 30 زیر مجموعه داشته باشید و روزی 150تومن به حساب شما واریز کنن(خودکار) 30*150=4500 حالا اگه این 4500*30روز کنیم برابر میشه با 135000هزار تومن این اصل قضیه بود دوست خوبم حالا اگه روزی نهایتا 15 دیقه خیلی دارم میگم وقتت رو برای این کار بزاری خوبه یا نه عالی هستش مگه نه .


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ail
مهربونمهربون
ail

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند دقیقه پای اینترنت در بیارید

پس مطالب گفته شده رو به دقت بخونید و در سایت

معرفی شده ثبت نام کرده و شروع به فعالیت کنید .خیلی راحته در ادامه متوجه میشوید...

با عضویت در این سایت فقط با مشاهده تبلیغ اونم نهایت با روزی 10 دقیقه کسب درآمد کنید.

لطفا برای سرگرمی یا شوخی عضو سایت نشوید چون ظرفیت محدود هست

و جای یه نفر دیگه که میخواد کسب درآمد کنه رو میگیرید.

آموزش ثبت نام:


برای ثبت نام کلیک کنید
شما بعد از ثبت نام به ازای هر تبلیغی که مشاهده می کنید از 5 تومن 10
تومن تا 15 تومن به حساب شما پول واریز میشه حتما میخندید اخه این چه کاریه وقتم بزارم برای این کار واسه 5تومن وشما روزانه اگه حداقل 20 تبلیغ رو نگاه کنید و به صورت میانگین هزینه هر تبلیغ 10 تومن باشه اون وقت روزی 180 تومن درامد دارید و در ماه میشه 5400تومن میدونم خنده داره بازم صبر داشته باشید ، حالا هر عضو استاندارد که شما باشید( بعد از ثبت نام عضو استاندارد حساب میشید) میتونه حداکثر 30 تبلیغ رو در روز نگاه کنه بازم اگه در یک ماه حساب کنیم شما روزی 300 تومن و ماهی 9000 هزار تومن درآمد دارید .بازم این درامد خوب نیست مگه نه اما یه راهی وجود داره که الان به شما میگم که باعث میشه خیلی درآمدتون زیاد بشه پس صبر داشته باشید

برای ثبت نام کلیک کنید


زیر مجموعه گیری
زیر مجموعه گیری یعنی اینکه شما بعد از ثبت نام یه لینک به نام خودتون دارید که اگه هر کاربر با این لینک ثبت نام کنه زیر مجموعه شما میشه وهر کاربر که شما باشید میتونه 30 زیر مجموعه داشته باشید حالا اگه هر زیر مجموعه مثله شما روزی 300 تومن درامد داشته باشه 150تومن به ازای این 300 تومن به حساب شما میاد یعنی نصفش ،، توجه زیر مجموعه هم همون 300تومن به حسابش میره یعنی اینکه ضرر نمی کنه خیالتون راحت حالا اگه 30 زیر مجموعه داشته باشید و روزی 150تومن به حساب شما واریز کنن(خودکار) 30*150=4500 حالا اگه این 4500*30روز کنیم برابر میشه با 135000هزار تومن این اصل قضیه بود دوست خوبم حالا اگه روزی نهایتا 15 دیقه خیلی دارم میگم وقتت رو برای این کار بزاری خوبه یا نه عالی هستش مگه نه .


مشاهده همه ی 1 نظر
ail
مهربونمهربون
ail

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند دقیقه پای اینترنت در بیارید

پس مطالب گفته شده رو به دقت بخونید و در سایت

معرفی شده ثبت نام کرده و شروع به فعالیت کنید .خیلی راحته در ادامه متوجه میشوید...

با عضویت در این سایت فقط با مشاهده تبلیغ اونم نهایت با روزی 10 دقیقه کسب درآمد کنید.

لطفا برای سرگرمی یا شوخی عضو سایت نشوید چون ظرفیت محدود هست

و جای یه نفر دیگه که میخواد کسب درآمد کنه رو میگیرید.

آموزش ثبت نام:


برای ثبت نام کلیک کنید
شما بعد از ثبت نام به ازای هر تبلیغی که مشاهده می کنید از 5 تومن 10
تومن تا 15 تومن به حساب شما پول واریز میشه حتما میخندید اخه این چه کاریه وقتم بزارم برای این کار واسه 5تومن وشما روزانه اگه حداقل 20 تبلیغ رو نگاه کنید و به صورت میانگین هزینه هر تبلیغ 10 تومن باشه اون وقت روزی 180 تومن درامد دارید و در ماه میشه 5400تومن میدونم خنده داره بازم صبر داشته باشید ، حالا هر عضو استاندارد که شما باشید( بعد از ثبت نام عضو استاندارد حساب میشید) میتونه حداکثر 30 تبلیغ رو در روز نگاه کنه بازم اگه در یک ماه حساب کنیم شما روزی 300 تومن و ماهی 9000 هزار تومن درآمد دارید .بازم این درامد خوب نیست مگه نه اما یه راهی وجود داره که الان به شما میگم که باعث میشه خیلی درآمدتون زیاد بشه پس صبر داشته باشید

برای ثبت نام کلیک کنید


زیر مجموعه گیری
زیر مجموعه گیری یعنی اینکه شما بعد از ثبت نام یه لینک به نام خودتون دارید که اگه هر کاربر با این لینک ثبت نام کنه زیر مجموعه شما میشه وهر کاربر که شما باشید میتونه 30 زیر مجموعه داشته باشید حالا اگه هر زیر مجموعه مثله شما روزی 300 تومن درامد داشته باشه 150تومن به ازای این 300 تومن به حساب شما میاد یعنی نصفش ،، توجه زیر مجموعه هم همون 300تومن به حسابش میره یعنی اینکه ضرر نمی کنه خیالتون راحت حالا اگه 30 زیر مجموعه داشته باشید و روزی 150تومن به حساب شما واریز کنن(خودکار) 30*150=4500 حالا اگه این 4500*30روز کنیم برابر میشه با 135000هزار تومن این اصل قضیه بود دوست خوبم حالا اگه روزی نهایتا 15 دیقه خیلی دارم میگم وقتت رو برای این کار بزاری خوبه یا نه عالی هستش مگه نه .


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ail
مهربونمهربون
ail

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند دقیقه پای اینترنت در بیارید

پس مطالب گفته شده رو به دقت بخونید و در سایت

معرفی شده ثبت نام کرده و شروع به فعالیت کنید .خیلی راحته در ادامه متوجه میشوید...

با عضویت در این سایت فقط با مشاهده تبلیغ اونم نهایت با روزی 10 دقیقه کسب درآمد کنید.

لطفا برای سرگرمی یا شوخی عضو سایت نشوید چون ظرفیت محدود هست

و جای یه نفر دیگه که میخواد کسب درآمد کنه رو میگیرید.

آموزش ثبت نام:


برای ثبت نام کلیک کنید
شما بعد از ثبت نام به ازای هر تبلیغی که مشاهده می کنید از 5 تومن 10
تومن تا 15 تومن به حساب شما پول واریز میشه حتما میخندید اخه این چه کاریه وقتم بزارم برای این کار واسه 5تومن وشما روزانه اگه حداقل 20 تبلیغ رو نگاه کنید و به صورت میانگین هزینه هر تبلیغ 10 تومن باشه اون وقت روزی 180 تومن درامد دارید و در ماه میشه 5400تومن میدونم خنده داره بازم صبر داشته باشید ، حالا هر عضو استاندارد که شما باشید( بعد از ثبت نام عضو استاندارد حساب میشید) میتونه حداکثر 30 تبلیغ رو در روز نگاه کنه بازم اگه در یک ماه حساب کنیم شما روزی 300 تومن و ماهی 9000 هزار تومن درآمد دارید .بازم این درامد خوب نیست مگه نه اما یه راهی وجود داره که الان به شما میگم که باعث میشه خیلی درآمدتون زیاد بشه پس صبر داشته باشید

برای ثبت نام کلیک کنید


زیر مجموعه گیری
زیر مجموعه گیری یعنی اینکه شما بعد از ثبت نام یه لینک به نام خودتون دارید که اگه هر کاربر با این لینک ثبت نام کنه زیر مجموعه شما میشه وهر کاربر که شما باشید میتونه 30 زیر مجموعه داشته باشید حالا اگه هر زیر مجموعه مثله شما روزی 300 تومن درامد داشته باشه 150تومن به ازای این 300 تومن به حساب شما میاد یعنی نصفش ،، توجه زیر مجموعه هم همون 300تومن به حسابش میره یعنی اینکه ضرر نمی کنه خیالتون راحت حالا اگه 30 زیر مجموعه داشته باشید و روزی 150تومن به حساب شما واریز کنن(خودکار) 30*150=4500 حالا اگه این 4500*30روز کنیم برابر میشه با 135000هزار تومن این اصل قضیه بود دوست خوبم حالا اگه روزی نهایتا 15 دیقه خیلی دارم میگم وقتت رو برای این کار بزاری خوبه یا نه عالی هستش مگه نه .


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ail
مهربونمهربون
ail

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند دقیقه پای اینترنت در بیارید

پس مطالب گفته شده رو به دقت بخونید و در سایت

معرفی شده ثبت نام کرده و شروع به فعالیت کنید .خیلی راحته در ادامه متوجه میشوید...

با عضویت در این سایت فقط با مشاهده تبلیغ اونم نهایت با روزی 10 دقیقه کسب درآمد کنید.

لطفا برای سرگرمی یا شوخی عضو سایت نشوید چون ظرفیت محدود هست

و جای یه نفر دیگه که میخواد کسب درآمد کنه رو میگیرید.

آموزش ثبت نام:


برای ثبت نام کلیک کنید
شما بعد از ثبت نام به ازای هر تبلیغی که مشاهده می کنید از 5 تومن 10
تومن تا 15 تومن به حساب شما پول واریز میشه حتما میخندید اخه این چه کاریه وقتم بزارم برای این کار واسه 5تومن وشما روزانه اگه حداقل 20 تبلیغ رو نگاه کنید و به صورت میانگین هزینه هر تبلیغ 10 تومن باشه اون وقت روزی 180 تومن درامد دارید و در ماه میشه 5400تومن میدونم خنده داره بازم صبر داشته باشید ، حالا هر عضو استاندارد که شما باشید( بعد از ثبت نام عضو استاندارد حساب میشید) میتونه حداکثر 30 تبلیغ رو در روز نگاه کنه بازم اگه در یک ماه حساب کنیم شما روزی 300 تومن و ماهی 9000 هزار تومن درآمد دارید .بازم این درامد خوب نیست مگه نه اما یه راهی وجود داره که الان به شما میگم که باعث میشه خیلی درآمدتون زیاد بشه پس صبر داشته باشید

برای ثبت نام کلیک کنید


زیر مجموعه گیری
زیر مجموعه گیری یعنی اینکه شما بعد از ثبت نام یه لینک به نام خودتون دارید که اگه هر کاربر با این لینک ثبت نام کنه زیر مجموعه شما میشه وهر کاربر که شما باشید میتونه 30 زیر مجموعه داشته باشید حالا اگه هر زیر مجموعه مثله شما روزی 300 تومن درامد داشته باشه 150تومن به ازای این 300 تومن به حساب شما میاد یعنی نصفش ،، توجه زیر مجموعه هم همون 300تومن به حسابش میره یعنی اینکه ضرر نمی کنه خیالتون راحت حالا اگه 30 زیر مجموعه داشته باشید و روزی 150تومن به حساب شما واریز کنن(خودکار) 30*150=4500 حالا اگه این 4500*30روز کنیم برابر میشه با 135000هزار تومن این اصل قضیه بود دوست خوبم حالا اگه روزی نهایتا 15 دیقه خیلی دارم میگم وقتت رو برای این کار بزاری خوبه یا نه عالی هستش مگه نه .


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ail
مهربونمهربون
ail

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند دقیقه پای اینترنت در بیارید

پس مطالب گفته شده رو به دقت بخونید و در سایت 

معرفی شده ثبت نام کرده و شروع به فعالیت کنید   .خیلی راحته در ادامه متوجه میشوید...

با عضویت در این سایت فقط با مشاهده تبلیغ اونم نهایت با روزی 10 دقیقه کسب درآمد کنید.

لطفا برا سرگرمی یا شوخی عضو سایت  نشوید چون ظرفیت محدود هست

و جای یه نفر دیگه که میخواد کسب درآمد کنه رو میگیرید.
آموزش ثبت نام:
شما بعد از ثبت نام  به ازای هر تبلیغی که مشاهده می کنید از 5 تومن 10  تومن تا  15 تومن به حساب شما پول واریز میشه حتما میخندید اخه این چه کاریه وقتم بزارم برای این کار واسه 5تومن وشما روزانه اگه حداقل 20 تبلیغ رو نگاه کنید و به صورت میانگین هزینه هر تبلیغ 10 تومن باشه اون وقت روزی 180 تومن درامد دارید و در ماه میشه 5400تومن میدونم خنده داره بازم صبر داشته باشید ، حالا هر عضو استاندارد که شما باشید( بعد از ثبت نام عضو استاندارد حساب میشید) میتونه حداکثر  30 تبلیغ رو در روز نگاه کنه بازم اگه در یک ماه حساب کنیم شما روزی 300 تومن و ماهی 9000 هزار تومن درآمد دارید .بازم این درامد خوب نیست مگه نه اما یه راهی وجود داره که الان به شما میگم که باعث میشه خیلی درآمدتون زیاد بشه پس صبر داشته باشید
برای ثبت نام کلیک کنید
زیر مجموعه گیری
زیر مجموعه گیری یعنی اینکه شما بعد از ثبت نام یه لینک به نام خودتون دارید که اگه هر کاربر با این لینک ثبت نام کنه زیر مجموعه شما میشه وهر کاربر که شما باشید میتونه 30 زیر مجموعه داشته باشید حالا اگه هر زیر مجموعه  مثله شما روزی 300 تومن درامد داشته باشه  150تومن به ازای این 300 تومن به حساب شما میاد یعنی نصفش ،، توجه زیر  مجموعه هم همون 300تومن به حسابش میره یعنی اینکه ضرر نمی کنه خیالتون راحت حالا اگه 30 زیر مجموعه داشته باشید و روزی 150تومن به حساب شما واریز کنن(خودکار) 30*150=4500 حالا اگه ا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ail
مهربونمهربون
ail

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند

اگه میخواهید از خانه روزانه 10 هزار تومن با روزی چند دقیقه پای اینترنت در بیارید

پس مطالب گفته شده رو به دقت بخونید و در سایت 

معرفی شده ثبت نام کرده و شروع به فعالیت کنید   .خیلی راحته در ادامه متوجه میشوید...

با عضویت در این سایت فقط با مشاهده تبلیغ اونم نهایت با روزی 10 دقیقه کسب درآمد کنید.

لطفا برای سرگرمی یا شوخی عضو سایت  نشوید چون ظرفیت محدود هست

و جای یه نفر دیگه که میخواد کسب درآمد کنه رو میگیرید.

آموزش ثبت نام:


برای ثبت نام کلیک کنید
شما بعد از ثبت نام  به ازای هر تبلیغی که مشاهده می کنید از 5 تومن 10 
تومن تا  15 تومن به حساب شما پول واریز میشه حتما میخندید اخه این چه کاریه وقتم بزارم برای این کار واسه 5تومن وشما روزانه اگه حداقل 20 تبلیغ رو نگاه کنید و به صورت میانگین هزینه هر تبلیغ 10 تومن باشه اون وقت روزی 180 تومن درامد دارید و در ماه میشه 5400تومن میدونم خنده داره بازم صبر داشته باشید ، حالا هر عضو استاندارد که شما باشید( بعد از ثبت نام عضو استاندارد حساب میشید) میتونه حداکثر  30 تبلیغ رو در روز نگاه کنه بازم اگه در یک ماه حساب کنیم شما روزی 300 تومن و ماهی 9000 هزار تومن درآمد دارید .بازم این درامد خوب نیست مگه نه اما یه راهی وجود داره که الان به شما میگم که باعث میشه خیلی درآمدتون زیاد بشه پس صبر داشته باشید

برای ثبت نام کلیک کنید


زیر مجموعه گیری
زیر مجموعه گیری یعنی اینکه شما بعد از ثبت نام یه لینک به نام خودتون دارید که اگه هر کاربر با این لینک ثبت نام کنه زیر مجموعه شما میشه وهر کاربر که شما باشید میتونه 30 زیر مجموعه داشته باشید حالا اگه هر زیر مجموعه  مثله شما روزی 300 تومن درامد داشته باشه  150تومن به ازای این 300 تومن به حساب شما میاد یعنی نصفش ،، توجه زیر  مجموعه هم همون 300تومن به حسابش میره یعنی اینکه ضرر نمی کنه خیالتون راحت حالا اگه 30 زیر مجموعه داشته باشید و روزی 150تومن به حساب شما واریز کنن(خودکار) 30*150=4500 حالا اگه این 4500*30روز کنیم برابر میشه با 135000هزار تومن  این اصل قضیه بود دوست خوبم حالا اگه روزی نهایتا  15 دیقه خیلی دارم میگم وقتت رو برای این کار بزاری خوبه یا نه عالی هستش مگه نه .


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید