لحظه  بروز رسانی 
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛
مشکوکمشکوک
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛

sswu8xthkh090xvmkgbw.png

مشاهده همه ی 3 نظر
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛
مشکوکمشکوک
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛

دُختره اِســــتآتوس زَده :یه جُمله قَشنگ بِم بگو! بَعد مَنم

دُختره اِســــتآتوس زَده :یه جُمله قَشنگ بِم بگو!
بَعد مَنم گُفتم یِکم بِخندَم نوشتم:
تو خوشگــــــــِلی مِثل پَری
اَمـــــــآ کِصــآفَط و خَری
اَگــــــــر چه تو خِیـــــــلی خَری
هَمیـــــــشه دَر قَلب مَنی
دوسِت دآرم کِصـــــــآفَط
خآک تو ســــــــَره قیافَت^____^
فِک کُنم دَستش خورد مَنــــــــو بِلآک کَرد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛
مشکوکمشکوک
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛

# من# از #کســی #ناراحت #نمیــشمــ# فقــط# ریــده# مــیشــه #تو #تصــوراتــی

# من# از #کســی #ناراحت #نمیــشمــ# فقــط# ریــده# مــیشــه

#تو #تصــوراتــی که# ازــش #داشتــم..!
[هه]


w5azly6cxqke8k17j172.gif

مشاهده همه ی 4 نظر
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛
مشکوکمشکوک
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛

به دُختـــــَر دآئیــــــم میگَم:آخ چِقــــــَد هــــــَوآ گَرمه بِرَم لِبآسم رو عَوض

به دُختـــــَر دآئیــــــم میگَم:آخ چِقــــــَد هــــــَوآ گَرمه بِرَم لِبآسم رو عَوض کُنـَم .

بُلَند شــــُدم که بِرم دَستمو میگـــــــره و بآ ژس خآصی میگـــــه:نـــــه!

لــِباسِتو عَوَض نَکُن..چآییتو عَوَض کُن....چـــــآییـــــتو گُــــــزَل کُن!O_o

مـــــَن میتونَم...مَن میتونَم...نه خِیـــــــــر رَوانشناسای عزیز مَن نمیتونَم ...!

مَن بِرَمــــــ یه دوشِ اَســــــــید بِگیرَم خیلی نیــــــآز دآرَم!^__^


(لُدفَن کــــُپی نَشه که اَنگیزه نِوشتَن بِمونه دوستــآن)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛
مشکوکمشکوک
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛

ســلامَتی هَمــــــه رِفیقــآی مَجازیم. که بآمَرام تَر. بآ معرفت تر. اَز

ســلامَتی هَمــــــه رِفیقــآی مَجازیم...


که بآمَرام تَر...


بآ معرفت تر...

اَز اونــــــآ رو تو دُنیای وآقِعــــــــی نِمیشه پِیـــــدآ کَرد


مشاهده همه ی 52 نظر
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛
مشکوکمشکوک
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛

حـيف كـه نـه ثـروتـى دارم و نـه آسايـشى وگـرنـه هـمـيـنـجـورى كـه

حـيف كـه نـه ثـروتـى دارم و نـه آسايـشى وگـرنـه هـمـيـنـجـورى كـه مـشـتـمو مـيـكوبـيدم بـه ديـوار مـيـگـفـتـم حـاضــرم هـمـه ى ثـروتـم رو بـدم كـه فـقـط آسـايـش داشـتـه بـاشـم...خـیـلی بـا کـلاسـه لامـصـب !!! {-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛
مشکوکمشکوک
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛

رَفیقم زَنگ زده میگـــه:کجایی تیمآرستانی؟ میگم:پُشت فَرمون صَب کُن بزنم یه

رَفیقم زَنگ زده میگـــه:کجایی تیمآرستانی؟

میگم:پُشت فَرمون صَب کُن بزنم یه گوشـــه پآرک کُنم

اون:خـــآک تو گورِت کی مآشین خریدی؟

این سوسول بـــــآزیا چیــــه که بزنم پآرک کُنم حَرفتو بزن کُره خَر!

مَن:آخـــه عَوضی خَر نَفهم ..زَنگ زَدی خونَمون میگی کُجایی؟{-15-}

اون:{-7-}

مشاهده همه ی 2 نظر