بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛
مشکوکمشکوک
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛

sswu8xthkh090xvmkgbw.png

مشاهده همه ی 3 نظر
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛
مشکوکمشکوک
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛

دُختره اِســــتآتوس زَده :یه جُمله قَشنگ بِم بگو!
بَعد مَنم گُفتم یِکم بِخندَم نوشتم:
تو خوشگــــــــِلی مِثل پَری
اَمـــــــآ کِصــآفَط و خَری
اَگــــــــر چه تو خِیـــــــلی خَری
هَمیـــــــشه دَر قَلب مَنی
دوسِت دآرم کِصـــــــآفَط
خآک تو ســــــــَره قیافَت^____^
فِک کُنم دَستش خورد مَنــــــــو بِلآک کَرد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛
مشکوکمشکوک
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛

# من# از #کســی #ناراحت #نمیــشمــ# فقــط# ریــده# مــیشــه

#تو #تصــوراتــی که# ازــش #داشتــم..!
[هه]


w5azly6cxqke8k17j172.gif

مشاهده همه ی 4 نظر
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛
مشکوکمشکوک
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛

به دُختـــــَر دآئیــــــم میگَم:آخ چِقــــــَد هــــــَوآ گَرمه بِرَم لِبآسم رو عَوض کُنـَم .

بُلَند شــــُدم که بِرم دَستمو میگـــــــره و بآ ژس خآصی میگـــــه:نـــــه!

لــِباسِتو عَوَض نَکُن..چآییتو عَوَض کُن....چـــــآییـــــتو گُــــــزَل کُن!O_o

مـــــَن میتونَم...مَن میتونَم...نه خِیـــــــــر رَوانشناسای عزیز مَن نمیتونَم ...!

مَن بِرَمــــــ یه دوشِ اَســــــــید بِگیرَم خیلی نیــــــآز دآرَم!^__^


(لُدفَن کــــُپی نَشه که اَنگیزه نِوشتَن بِمونه دوستــآن)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛
مشکوکمشکوک
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛

ســلامَتی هَمــــــه رِفیقــآی مَجازیم...


که بآمَرام تَر...


بآ معرفت تر...

اَز اونــــــآ رو تو دُنیای وآقِعــــــــی نِمیشه پِیـــــدآ کَرد


مشاهده همه ی 52 نظر
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛
مشکوکمشکوک
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛

مـورد داشـتـیم یـارو مـوقـع خـونـدن نـمـاز شـک مـیـکـنـه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
درخـواسـت ویـدئو چـک مـیـکـنـه !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛
مشکوکمشکوک
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛

حـيف كـه نـه ثـروتـى دارم و نـه آسايـشى وگـرنـه هـمـيـنـجـورى كـه مـشـتـمو مـيـكوبـيدم بـه ديـوار مـيـگـفـتـم حـاضــرم هـمـه ى ثـروتـم رو بـدم كـه فـقـط آسـايـش داشـتـه بـاشـم...خـیـلی بـا کـلاسـه لامـصـب !!! {-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛
مشکوکمشکوک
♛♝فلـج مغـز ♝ ♛

رَفیقم زَنگ زده میگـــه:کجایی تیمآرستانی؟

میگم:پُشت فَرمون صَب کُن بزنم یه گوشـــه پآرک کُنم

اون:خـــآک تو گورِت کی مآشین خریدی؟

این سوسول بـــــآزیا چیــــه که بزنم پآرک کُنم حَرفتو بزن کُره خَر!

مَن:آخـــه عَوضی خَر نَفهم ..زَنگ زَدی خونَمون میگی کُجایی؟{-15-}

اون:{-7-}

مشاهده همه ی 2 نظر