لحظه  بروز رسانی 
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"
خوشحالخوشحال
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"

به نام آفریدگاروآفرینندۀ عشق عالـــــم آفرینــــــش حواسمون باشــه کـه عالـــــم آفرینــــ

به نام آفریدگاروآفرینندۀ عشق
عالـــــم آفرینــــــش

حواسمون باشــه کـه
عالـــــم آفرینــــــش
بدون عشــــــــــــق

پوچ و بی معنی است

{-119-}پس همیشه عاشق باشید{-119-}
41534523551948933887.jpg
IMAGE634155932113125000.bmp

مشاهده همه ی 14 نظر
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"
خوشحالخوشحال
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"

تقدیم به گروه افــلاکیـــــــان خــــــاکـــــــی درود خدابر مادران افلاکیان خاکی

تقدیم به گروه
افــلاکیـــــــان خــــــاکـــــــی

درود خدابر مادران افلاکیان خاکی

که سالهاست در غم فرزندان خود

صبوری کرده و در انتظارند.

روزتان مبارک ای مادران صبوروغیور


افــلاکیـــــــان خــــــاکـــــــی
pelakard-milade-hazrate-zahra-94-1m.jpg
78927274996953346899.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"
خوشحالخوشحال
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"

به نام آفریدگاروآفرینندۀ مادر عالـــــم آفرینــــــش آفریدگاروآفرینندۀ این عالم هستی با

به نام آفریدگاروآفرینندۀ مادر
عالـــــم آفرینــــــش

آفریدگاروآفرینندۀ این عالم هستی

با آفرینش زن،
همسرومادری همچون

فاطمة الزهرا سلام الله علیها
 
خلقت وآفرینش خودرابه تکامل رساند.
 

AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7fatemeh_zahra_woman_day.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"
خوشحالخوشحال
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"

به نام معشوق حقیقی وبه عشق پاک مادر  عالـــــم عشـــــق مادرجان

به نام معشوق حقیقی وبه عشق پاک مادر
 عالـــــم عشـــــق


مادرجان اعتراف میکنم وبا صدای
 بلندفریادمیزنم که همۀ عالم هستی بدانند
 من اولین مرتبه،عشق را دراین عالم
 ازتوآموختم
مادرای آموزگارِعشق روزت مبارک.

BABOL_MADAER100.gif
%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9

مشاهده همه ی 5 نظر
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"
خوشحالخوشحال
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"

عالـــــــــم عشـــــــق شگفـتا بـی سـروسامانی عشق به روی نیزه سرگردانی


عالـــــــــم عشـــــــق
شگفـتا بـی سـروسامانی عشق

به روی نیزه سرگردانی عشق

زدست عشق عالم درهیاهوست

تمام فتنه ها زیر سر اوست
زنده یادقیصر امین پور1_7.jpg137.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"
خوشحالخوشحال
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"

عالـــــــم شهـــــداء عالمــــی که فقط باید عاشق باشی چون شهداءعشــق واقعی

عالـــــــم شهـــــداء

عالمــــی که فقط باید عاشق باشی
چون شهداءعشــق واقعی را شناختند
ودرعالــــم عالمانه تفسیرش کردند،
تفسیرش شهادت در راه خداست.
%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D

مشاهده همه ی 9 نظر
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"
خوشحالخوشحال
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"

به نام اوکه آفرینندۀ بهاراست  افــلاکیـــــــان خــــــاکـــــــی ســـال نــو اول بهــار

به نام اوکه آفرینندۀ بهاراست

 افــلاکیـــــــان خــــــاکـــــــی

ســـال نــو اول بهــار است
پای گل ولاله درنــگاراست
ایـن وزن ترانــه می سرایــد
مرغی که مقیـم شاخساراست
کــای تازه بهارعـالـــم افروز
هر روز تو عیــد باد و نوروز
                               (شعراز وحشی بافقی بااندکی تغییر)
این عید سعید راخدمت همۀ دوستانم در
گروه افلاکیان خاکی تبریک عرض میکنم
بیایید شادیهایمان رابا دیگران تقسیم کنیم.
سال خوبی برای همۀ دوستان آرزومندم.
%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D

مشاهده همه ی 2 نظر
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"
خوشحالخوشحال
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"

به نام اوکه آفرینندۀ بهاراست عالـــــم عشـــــــق ســـال نــو اول بهــار

به نام اوکه آفرینندۀ بهاراست

عالـــــم عشـــــــق

ســـال نــو اول بهــار است
پای گل ولاله درنــگاراست
ایـن وزن ترانــه می سرایــد
مرغی که مقیـم شاخساراست
کــای تازه بهارعـالـــم افروز
هر روز تو عیــد باد و نوروز
                               (شعراز وحشی بافقی بااندکی تغییر)
این عید سعید راخدمت همۀ دوستانم در
گروه عالم عشق تبریک عرض میکنم
بیایید شادیهایمان رابا دیگران تقسیم کنیم.
سال خوبی برای همۀ دوستان آرزومندم.

d24af3994599abc4a4d10370bb739c87_takmoj.

مشاهده همه ی 6 نظر