لحظه  بروز رسانی 
❤SσGαNƊ❤
قبراققبراق
❤SσGαNƊ❤

وقتی عینکی شدم اولش حس میکردم یه چیزی مزاحممه همش

وقتی عینکی شدم اولش حس میکردم یه چیزی مزاحممه همش

وقتی عینکی شدم اولش حس میکردم یه چیزی
مزاحممه همش یادم میرفت کجا گذاشتمش
بعضی وقتا هم که اصلن برام مهم نبود
مگر این که چیزی رو نمیتونستم ببینم میرفتم سراغش
آروم آروم بهش عادت کردم طوری که وقتی نبود
آروم و قرار نداشتم بعضی وقتا که گمش میکردم
خیلی واضح و اعصاب خورد کن بود قشنگ حس میکردم
یه چیزی کمه تا این که یه روزی چشمام خوب شد
و نیازی به عینک نداشتم خیلی سخت بود برام اولش
کلی اعصابم داغون شد از رو عادت دستم میذاشتم
رو صورتم ولی با نبودش مساوی میشد
انگار یه تیکه از بدنمو برده بودن ولی آهسته آهسته با نبودش کنار اومدم
شدم مثله روزای اول انگار نه انگار که عینکی بوده
تو هم مثل عینک بودی بودنت اصلن برام مهم نبود
بعضی وقتا هم مجبوری میومدم سراغت تا این که
به بودنت عادت کردم وقتی نبودی احساس میکردم
یه چیزی کمه یه چیزی گم شده آروم آروم بهت وابسته شدم
قلبم بهت عادت کرده بود وقتی قلبمو تنها گذاشتی
وقتی عوض شدی وقتی رفتی خیلی وحشتناک بود برام
کلافه، سردرگم، غمگین، تنها، خسته
همه این حسای مزخرفو با هم داشتم نمیدونم
چرا نمیتونم با نبودت مثه عینک کنار بیام
نبودنت همه جا حضور داره.

مشاهده همه ی 3 نظر
امین
مهربونمهربون
امین

دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . ! یـــــکــــ

دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . ! یـــــکــــ
.

دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . !

یـــــکــــ دل . . . !

یـــــکـــ آســـمــــان

یـــــکــــ بــــغـــض

و آرزو هــــای تــــــرکـــــ خـــــورده

بـــــه هــــمــــیــــن ســادگــــی . . .

مشاهده همه ی 4 نظر
❤SσGαNƊ❤
قبراققبراق
❤SσGαNƊ❤

زندگيه ديگه ، گاهي خسته ات ميكنه، خيلي خسته ات ميكنه

زندگيه ديگه ، گاهي خسته ات ميكنه، خيلي خسته ات ميكنه

زندگيه ديگه ، گاهي خسته ات ميكنه، خيلي خسته ات ميكنه ،
انقدر كه دوست داري خودكارتو بذاري لاي صفحاتش،
يه مدت بري سراغ خودت، هيچ كاري نكني، با هيچكي حرف نزني

مشاهده همه ی 1 نظر
♛❋ دلـ͍͍ـ͍͍ـٰٖـٰٰـٰٰـ͍͍ـٰٖـٰٰـٰٰ흣ــؒؔ◌͜͡◌ــ͜͝ـ͜͝ـ͜͝ـ✺۠۠ـ͜͝ـ͜͝ـارام ❋♛
آروم و عادیآروم و عادی
♛❋ دلـ͍͍ـ͍͍ـٰٖـٰٰـٰٰـ͍͍ـٰٖـٰٰـٰٰ흣ــؒؔ◌͜͡◌ــ͜͝ـ͜͝ـ͜͝ـ✺۠۠ـ͜͝ـ͜͝ـارام ❋♛

هـر چه مـغرورتــر بـاشیــ تــشنـه تــرنـد بـرای بـا تــو بـودنــ

هـر چه مـغرورتــر بـاشیــ تــشنـه تــرنـد بـرای بـا تــو بـودنــ

هـر چه مـغرورتــر بـاشیــ
تــشنـه تــرنـد بـرای بـا تــو بـودنــ
و هـرچه دسـت نـیــافتــنـی بـاشیــ
بـیــشتــر بـه دنـبـالت مـی آیــنـد؛
امـان از روزی کـه غروری نـداشتــه بـاشیــ
و بـی ریــا بـه آنـهـا مـحـبـت کـنـیــ
آن وقت تــو را هـیــچ وقت نـمـی بـیــنـنـد؛
سـادهــ از کـنـارت عـبـور مـی کـنـنـد …
♛ ❃دلارام❃♛

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 29 نظر
♛❋ دلـ͍͍ـ͍͍ـٰٖـٰٰـٰٰـ͍͍ـٰٖـٰٰـٰٰ흣ــؒؔ◌͜͡◌ــ͜͝ـ͜͝ـ͜͝ـ✺۠۠ـ͜͝ـ͜͝ـارام ❋♛
آروم و عادیآروم و عادی
♛❋ دلـ͍͍ـ͍͍ـٰٖـٰٰـٰٰـ͍͍ـٰٖـٰٰـٰٰ흣ــؒؔ◌͜͡◌ــ͜͝ـ͜͝ـ͜͝ـ✺۠۠ـ͜͝ـ͜͝ـارام ❋♛

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ
ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ
ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ
ﺍﺯ ﯾﮏ ﻧﻔــــــــــﺮ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ !
ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ؛
ﻧﻪ ﺭﻧﮓ ﻫﺎ
ﻧﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ
ﻧﻪ ﻓﺼـــــــﻞ ﻫﺎ …
ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻧﻔــــــــﺮ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ ﻓﻘﻂ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺍﻧﺪ …
♛ ❃دلارام❃♛

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 32 نظر
امین
مهربونمهربون
امین

ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺱ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖِ

ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺱ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖِ
.

ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺱ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺮﺩﻩ

ﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖِ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ

ﯾﮏ ﺁﺭﺍﻡِ ﺩﻝ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻩ

ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺤﮏ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺸﻨﻮﺩ

ﺑﺨﻨﺪﻡ ﻭ ﺣﺠــﻢ ﺑﻐﻀﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﺪ

ﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻤﺶ ﺑﺮﻭ ، ﺍﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺮﻭﺩ

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺁﺭﺍﻣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ….

مشاهده همه ی 7 نظر
@Footstep00

از یه جایی به بعدم دیگه آدم دلتنگ کسی و جایی

از یه جایی به بعدم دیگه آدم دلتنگ کسی و جایی و چیزی نیست، دلتنگه فقط، دلتنگ خالی، بی هیچ پیشوند و پسوندی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤SσGαNƊ❤
قبراققبراق
❤SσGαNƊ❤

من متنفر بودن از آدمها رو بلد نیستم، فقط یه

من متنفر بودن از آدمها رو بلد نیستم، فقط یه

من متنفر بودن از آدمها رو بلد نیستم،
فقط یه روز صبح که از خواب بیدار میشم ،
اون آدما دیگه واقعا برام هیچ اهمیتی ندارن

مشاهده همه ی 3 نظر
♛❋ دلـ͍͍ـ͍͍ـٰٖـٰٰـٰٰـ͍͍ـٰٖـٰٰـٰٰ흣ــؒؔ◌͜͡◌ــ͜͝ـ͜͝ـ͜͝ـ✺۠۠ـ͜͝ـ͜͝ـارام ❋♛
آروم و عادیآروم و عادی
♛❋ دلـ͍͍ـ͍͍ـٰٖـٰٰـٰٰـ͍͍ـٰٖـٰٰـٰٰ흣ــؒؔ◌͜͡◌ــ͜͝ـ͜͝ـ͜͝ـ✺۠۠ـ͜͝ـ͜͝ـارام ❋♛

خودت را آماده کن ؛ برایِ روزهایی که جز خودت

خودت را آماده کن ؛ برایِ روزهایی که جز خودت

خودت را آماده کن ؛
برایِ روزهایی که جز خودت ،
کسی را نخواهی داشت .
آنقدر قوی باش که اگر بی هوا زیرِ پایت را خالی کردند ، زمین نخوری !
به امیدِ هیچ کس نباش ! اینجا کسی حواسش به تو نیست !
خودت هوایِ خودت را داشته باش .
جایی که آدم ها برایِ منفعتشان
هر کاری می کنند ؛
همین که زمینت نزنند ، بُرده ای !
♛ ❃دلارام❃♛

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 14 نظر