بروز رسانی 

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق “انسان” بودن ماست . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید این

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحتتان کرده است
نه رفتار طرف مقابل . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

هیچ وقت یکی را با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ

هیچ وقت
یکی را با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

تا توانی رفع غم از چهره ی غمناک کن در

تا توانی رفع غم از چهره ی غمناک کن
در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

هر چه کمتر شود فروغ حیات رنج را جانگدازتر بینی

هر چه کمتر شود فروغ حیات
رنج را جانگدازتر بینی
سوی مغرب چو رو کند خورشید
سایه ها را درازتر بینی . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

پری دانی چرا از دیده ی مردم نهان باشد؟

پری دانی چرا از دیده ی مردم نهان باشد؟

که از شرمِ تو نتواند میان مردمان باشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

از فریب باغبان ایمن مباش ای عندلیب پیش

از فریب باغبان ایمن مباش ای عندلیب

پیش از این من هم در این باغ آشیانی داشتم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

زبان تیشه ندانم چه گفت با فرهاد؟ که

زبان تیشه ندانم چه گفت با فرهاد؟

که تا بصبح قیامت به خواب شیرین است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید