لحظه  بروز رسانی 
delaram mobibi
مشکوکمشکوک
delaram mobibi

ميگويند دلتنگ نباش انگار به اب  مي گوي ند خيس نباش

ميگويند دلتنگ نباش انگار به اب  مي گوي ند خيس نباش...

مشاهده همه ی 6 نظر
delaram mobibi
مشکوکمشکوک
delaram mobibi

دندانم شكست براي سنگ ريزه هاي غذايم دردم گرفت نه براي

دندانم شكست براي سنگ ريزه هاي غذايم دردم گرفت نه براي دندانم براي كم سو شدن چشم هاي مادرم

مشاهده همه ی 1 نظر