بروز رسانی 
رز
مو قشنگمو قشنگ
رز

امشب دلم دوباره تو را خواست از خدا

امشب
دلم دوباره تو را خواست از خدا
آه ای دعای هر شب من!
مستجاب شو ...🌙🌟

نظرات برای این پست غیر فعال است
رز
مو قشنگمو قشنگ
رز

من ميخوآمت نه يکى دوسال از اون مدل هميشگياش

من ميخوآمت
نه يکى دوسال
از اون مدل هميشگياش
ابدیاش
تا ته خط سرنوشت... :)

نظرات برای این پست غیر فعال است
رز
مو قشنگمو قشنگ
رز

بخواى به كسى بگى كه چرا دوسش دارى مثل اينكه بخواى

بخواى به كسى بگى كه چرا دوسش دارى مثل اينكه بخواى توضيح بدى آب چه طعمى داره...

نظرات برای این پست غیر فعال است
رز
مو قشنگمو قشنگ
رز

یکی باید باشه که هر شب موهاتو ببوسه و بگه

یکی باید باشه که
هر شب موهاتو ببوسه و بگه
در پیچ و تاب زلفت
چپ کرده این دل ما...🌙🌟

نظرات برای این پست غیر فعال است