بروز رسانی 
هيراد
هيراد

نه منت دریا را می کشم نه بی تابی ِ

نه منت دریا را می کشم

نه بی تابی ِ جنگل را می کنم

همه را برای تو می آورم...

اگر تو به ارتفاع چوبی این سقف قناعت کنی

یقین ، دنیا را درون کلبه ای جای داده ام

بی آنکه هیچ جغرافیایی از حقیقت / به اندازه آغوش تو خبر داشته باشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هيراد
هيراد

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه دل بریندارم تعداد دوستان شما


ارسال دعوتنامه عضویت در گروه دل بریندارم
 • تعداد دوستان شما : 47454 کاربر
 • تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 47094 کاربر
 • تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 9 کاربر

نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

OK:1:دعوتنامه با موفقیت برای 9 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هيراد
هيراد

متن سخن رانی محمود دولت آبادی در مراسم خاک سپاری شاملوی

متن سخن رانی محمود دولت آبادی در مراسم خاک سپاری شاملوی بزرگ:

شاملو، انسانی که بدیل حافظ است، امروز به خاک سپرده خواهد شد. بسیاری از مشتاقان او، می توانستند و حق دارند درباره ی او سخن بگویند. شاملو چندان بی کرانه بود که از هر کناره ی او، م...ی توانستی و می توانی و خواهی توانست به او نزدیک شوی.

احمد شاملو نه فقط یک شاعر که شاعرترین بود. احمد شاملو نه فقط اسوه ی زحمت و رنج و عذاب بود که عین عشق بود.

ما درباره ی انسانی صحبت می کنیم که در ابعادی گوناگون، حضوری همیشه گی خواهد داشت.

من نیامده ام این جا که با شاملو وداع کنم. شما هم به این جا نیامده اید، ما آمده ایم با او یک بار دیگر هم قول شویم در زیستن، سرافراز زیستن، با قناعت خویش تکیده اما استوار زیستن، عشق را حرمت نهادن، به مردم خویش و با مردم خویش، یگانه بودن، به آدمی اندیشیدن و در جهان، حضور ِ دمادم داشتن و بار ِ این حضور را بر شانه های خود تحمل کردن.

ما این بار جمعی به دیدار تو آمده ایم، ای بامداد ای معجزه ی نبوغ نهفته ملتی که در تمام طول تاریخ، فقط لحظه هایی فرصت یافته است تا خود را بروز دهد و تو، بی گمان درخشان ترین ستاره ای، ای آن که در میان ستاره گان، شلنگ انداز می رفتی و پوزخند می زدی به هر چه پستی و دنائت و بُخل.

ما تنها به دیدار تو نیامده ایم. این عصاره ی مردم ایران است که این جاست و تو -اگرت فرصت دیدار بود- می دیدی گروه گروه می آمدند تا خود را مثل نگین سلیمانی، لحظه ای در انگشت نگاه تو احساس کنند.

این مراسم خاکسپاری احمد شاملو شاعر ملی ایران است.

تسلیت به ملت ایران، شاعران جهان، تسلیت به شاعران میهن که فخر ایران زمین اند. تسلیت به کانون نویسنده گان ایران که پایه گذار "عاشق" خو را لز دست داد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هيراد
هيراد

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه دل بریندارم تعداد دوستان شما


ارسال دعوتنامه عضویت در گروه دل بریندارم
 • تعداد دوستان شما : 47444 کاربر
 • تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 47107 کاربر
 • تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 12 کاربر

نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

OK:1:دعوتنامه با موفقیت برای 12 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هيراد
هيراد

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه دل بریندارم تعداد دوستان شما


ارسال دعوتنامه عضویت در گروه دل بریندارم
 • تعداد دوستان شما : 47432 کاربر
 • تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 47121 کاربر
 • تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 19 کاربر

نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

OK:1:دعوتنامه با موفقیت برای 19 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هيراد
هيراد

عشقهمانقدر که بزرگم می‌‌کند                                و شاد                         

1947166.jpg


عشق

همانقدر که بزرگم می‌‌کند

                                و شاد

                                      و امید وار

همانقدر هم تحقیرم می‌‌کند

                                   و مایوس

                                          و غمگین

یک روز خوشبخت‌ترین آدمِ روی زمین

یک روز

     بی‌ ثبات

              بی‌ اراده

                   بلاتکلیف می‌‌شوم

یک روز عاشقِ شاعر

                 یک روز شاعرِ عاشق

یک روز

       بیزار از هر چه حرفِ قشنگ

                          بی‌ کلام‌ترین می‌‌شوم

تو با منی

خاطراتت با من

تمام این دنیا با من است

عجیب در کنارِ تو

                     تنها

                              و تنهاتر

                                         و تنهاترین میشوم

و گرچه عشق زیباترین دلیلِ بودن است

          هر روز ، بیش از روزِ پیش

                       از این زندگی‌ سیر می‌‌شومبرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هيراد
هيراد

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه دل بریندارم تعداد دوستان شما


ارسال دعوتنامه عضویت در گروه دل بریندارم
 • تعداد دوستان شما : 47411 کاربر
 • تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 47174 کاربر
 • تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 8 کاربر

نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

OK:1:دعوتنامه با موفقیت برای 8 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هيراد
هيراد

     ترسم که اشک در غم ما پرده در شود 

1175307_633391613359335_889784467_n.jpg


     ترسم که اشک در غم ما پرده در شود 

                         وین رازسربه مهر به عالم سمرشود


     گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

                           آری شود ولیک به خون جگر شود


     خواهم شدبه میکده گریان ودادخواه

                    کز دست غم خلاص من آن جا مگرشود


     از هر کرانه تیردعا کرده ام روان

                            باشد کز آن میانه یکی کارگرشود


     ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو

                          لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود


     از کیمیای مهر تو زر گشت روی من آری

                               به یمن لطف شما خاک زرشود


     در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب

                              یارب مباد آن که گدا معتبر شود


     بس نکته غیرحسن ببایدکه تاکسی

                          مقبول طبع مردم صاحب نظر شود


     این سرکشی که کنگره کاخ وصل است

                          سرها به آستانه او خاک در شود


     حافظ چونافه سر زلفش به دست توست 

                           دم درکش ارنه بادصباراخبر شود
حافظ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید