لحظه  بروز رسانی 
mohammad
mohammad

حکایتمان حکایت همان یخ فروش است در گرمای تابستان گفتمش

حکایتمان حکایت همان یخ فروش است در گرمای تابستان گفتمش

حکایتمان حکایت همان یخ فروش است در گرمای تابستان
گفتمش :انگار کاسبی ات خوب بوده.همه را فروختی !؟
گفت:
نه،نفروختم ،اما تمام شد!

حکایت عمرمان است!
بسرعت تمام میشود
چیزی برای عرضه نداشتیم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad
mohammad
همین

همین

مشاهده همه ی 2 نظر