لحظه  بروز رسانی 
delviin
delviin

امید آمری.دل من چی داره هر دلی دیدم

 لینک

امید آمری.....دل من چی داره{-144-}{-113-}

هر دلی دیدم یاری داره دل من چی داره سیاهی شب ماهو داره دل من چی داره

وقتی سنگه قلب آدما عشقی بینشون نیست واسه دل پر غصه ی من دلی مهربون نیست

عشق واقعی تو قصه هاست تو خیالو خوابه دوست دارم گفتنشون همشون سرابه......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید