لحظه  بروز رسانی 
سرنوشت من
سرنوشت من

از هر آدمی فقط یه نسخه وجود داره سعی نکنین تو

از هر آدمی فقط یه نسخه وجود داره سعی نکنین تو

از هر آدمی فقط یه نسخه وجود داره سعی نکنین تو آدمای دیگ اونی که رفته رو پیدا کنید💙

مشاهده همه ی 15 نظر