لحظه  بروز رسانی 
نام حقیقی
نام حقیقی

قصه:من که کاره ای نیستم هر چقدر ساقها را بزنن ریشه

قصه:من که کاره ای نیستم هر چقدر ساقها را بزنن ریشه

قصه:من که کاره ای نیستم هر چقدر ساقها را بزنن ریشه ها بیشتر عصبانی میشن از تو خاک بجای ساقه ها در میان. تازهم جلوی مردم بالهایم نوازش کنن که گول بخورن ریشه ها بیشتر عصبانی میشن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نام حقیقی
نام حقیقی

پول عدالت نداشته باشه بجای ارزش بیشرفی جابجا میکنه؟حتی ممکنه پولهای

پول عدالت نداشته باشه بجای ارزش بیشرفی جابجا میکنه؟حتی ممکنه پولهای

پول عدالت نداشته باشه بجای ارزش بیشرفی جابجا میکنه؟حتی ممکنه پولهای دیگه هم نجس کنه//اما چون دکانی نیست که دوست معامله کند آدم‌ها مانده‌اند بی‌دوست.//حتی ممکنه دوکان دوست بزنن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نام حقیقی
نام حقیقی

به افق نگاه کن هرزگاهی هم باید یلبخندبزنی روحیشون ببازن//اینکه خب

به افق نگاه کن هرزگاهی هم باید یلبخندبزنی روحیشون ببازن//اینکه خب

به افق نگاه کن هرزگاهی هم باید یلبخندبزنی روحیشون ببازن//اینکه خب کپک سرش کرده زیر برف بیشتر معلومه//

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید