لحظه  بروز رسانی 
نام حقیقی
نام حقیقی

(مثلا مورچه):برو خدا رو شکر کن وقتی من در مقام فقیه

(مثلا مورچه):برو خدا رو شکر کن وقتی من در مقام فقیه

(مثلا مورچه):برو خدا رو شکر کن وقتی من در مقام فقیه نیشت میزنم میگم برمیگردم همت و میخورم اما سازمانی در مقام فقیه نیشت بزنه مرده ای میگه برمیگردم زنده زنده میخورمت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نام حقیقی
نام حقیقی

مثلا تیمور بینا بینی:کسایی که می گن به جهنم یا به

مثلا تیمور بینا بینی:کسایی که می گن به جهنم یا به درک بزرگترین دستگاه دزدی میتواند باشد مثلا یک ماشین میخری که دردگیر رو خودشه اما با بوق خبر میده دزدی که داره دزدی از ماشین میکنه در حین کار جواب مردمی که دورش جم شدن میده به درک و به جهنم همون پاسکاری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نام حقیقی
نام حقیقی

لاکچری فقر تنها فقری که داره شاعره

لاکچری فقر تنها فقری که داره شاعره

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نام حقیقی
نام حقیقی

بعضی چیزها از زیره به کرمون بردن بدتره.مثلا طوری بشه یکجایی

بعضی چیزها از زیره به کرمون بردن بدتره.مثلا طوری بشه یکجایی تحریم بشه به شرط مذاکره.چونکه تحت فشار ع قبول نکنه.اما درعین حال امر به معروف رژیم غذایی کنه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید