افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
نازنین خانم
خواب آلودخواب آلود
نازنین خانم

ﺑﺎﺭﺍﻟﻬــــــــــــﺎ ﺑﺪﺕ ﻧﯿﺎﺩﺍﺍﺍﺍ !!!!!!! ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺩﯾﮕﻪ!!!!!
ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﯽﺁﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ
... ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺭﻭ ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ ﺗﻮﯼ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ , ﺳﻮﺍﺣﻞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﯼ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺮﻓــــــــــــــــــــﻪ
ﻗﺪ 2 ﻣﺘﺮ، ﭼﺸﺎ ﺁﺑﯽ؛ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺰﻩ؛ ﻫﯿﮑﻞ ﺭﺩﯾﻒ ...
ﺗﻔﺮﯾﺤﺶ ﺳﺮﻓﯿﻨﮕﻪ ؛ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﻭ ﮔﯿﺘﺎﺭ ﻭ ﻭﯾوﻟﻮﻧﻢ ﻣﯿﺰﻧﻪ ؛
5 ﺗﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻪ !!!!
ﮐﻼً ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺳﻮﺭﭘﺮﺍﯾﺰ ﭘﺎﺭﺗﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺵ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ... ﻭ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻄﻠﻖ ﻫَﭙﯽ ﻓﻮﺭ ﺍِﻭﺭ ﻣﯿﺸﻪ !!!!!
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ
ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭ ﺑﺎ ﮔِﻞ ﺍﺿﺎﻓﯽ ,
ﯾﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺳﺎﺧﺘﯽ, ﺭﯾﺨﺘﯽ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ, ﻭﺳﻂ ﺧﺎﻭﺭ ﻣﯿﺎﻧﻪ ...
ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﺸﻮﻧﻪ !
ﺍﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﺗﻔﺮﯾﺤﺸﻮﻧﻪ ...
ﻭﺳﻂ ﯾﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ ...
حالام گیر افتادن بین تروریستای طالبان و زامبی های داعش ...
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ هم یا به وسیله پراید ۱۴۱ یا آنتونف ۱۴۰ یا اتوبوسای اسکانیا یا شیر پالم دار یا سبزیجات مسموم می میرن.
ﺧﺐ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ! ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻧﺴﺎﺯ ﻗﺮﺑﻮﻭﻧﺖ ﺑﺮﻡ، ﻧﺴﺎﺯ...!!!

مشاهده همه ی 3 نظر
mohamad
mohamad

اسمش از موبايلت پاك مي شه.
از فيس بوكت بلاك مي شه..
مسيجاش ديليت مي شه..
به دوستات ميگي حق ندارين جلوم اسمشو بيارين.
به خودت تلقين مي كني خيلي هپي مپي هستي..
...اما..
با جاي خاليش تو قلبت چيكار مي كني.
با اين همه تشابه اسمي چيكار مي كني..
با اهنگايي كه باهاش گوش ميكردي چيكار مي كني..
وقتي غذايي كه دوس داره رو مي خوري و يادت ميادش چيكار مي كني...
وقتي ازت سراغشو مي گيرن چيكار مي كني...
وقتي تيكه كلامشو مي شنوي چيكار مي كني..
و وقتي مي دوني ديگه حتي همين استاتوستو نمي بينه و نمي خونه چيكار مي كني....
دیگه باید گذاشتو گذشت و رفت...

مشاهده همه ی 2 نظر
نازنین خانم
خواب آلودخواب آلود
نازنین خانم

امشـب عروسـی دعوتیـم
بـه مامانـم میگـم وووای چـی بپوشـم ؟؟؟؟؟
بابام رکابـی شـو در اورده داده بهـم میگـه :بیـا بـا ساپـورت مشـکی بپـوش سـت میشـه
خیلـی هـم باکلاسـه
قیافـه منـو هـم دیگـه خودتـون تصـور کنیـد :| :)))

مشاهده همه ی 3 نظر
نازنین خانم
خواب آلودخواب آلود
نازنین خانم

نباشـــــــــی،
دلـــــــــــــــــم کـــــه هیــــــچ . . . 
دنیـایــــــم تنــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــگ می شـــــود !!

مشاهده همه ی 1 نظر
نازنین خانم
خواب آلودخواب آلود
نازنین خانم
shshshs.jpg

اینجا شاهین شهر است، شهری شبیه شاهین،
اولین شهر پیش ساخته ایران،
شهر آمریکایی های دوران شاه،
شهر ارمنی ها، خوزستانی ها و بختیاریها، شهری با نماد سر فردوسی، شهر تاکسی داران با کلاس، شهر بازنشتگان صنعت نفت، شهر مردم خوشگذارن، شهر شب جمعه ها، شهر فلافلی ها، شهر نو اندیشان، شهر بلف های آبادانی.
اینجا شاهین شهر است شهر آزادی های اجتماعی، شهر open mind ها، شهر شهرداران بی همتا، شهر ترمینال شیشه ای، شهر میدان های با نماد، شهر فرهنگ شهر نشینی، 
اینجا شاهین شهر است شهر پسران بدن ساز و خوش اندام، شهر دختران زیبا روی و ساپورت پوش، شهر لباس های رنگارنگ، شهر بازیهای مختلط، شهر غربت چادری ها، شهر پلیس های بیکار، شهر بدون گشت ارشاد، شهری مختص مجردها!
اینجا شاهین شهر است، شهری که بدون تردید بی همتاست.


برگرفته شده از khodarahmi.blog.ir

مشاهده همه ی 10 نظر