لحظه  بروز رسانی 
سامانه مدیریت نظام توزیع و پخش
سامانه مدیریت نظام توزیع و پخش

شما می توانید ویدیو های مربوط به دوره های برگزار شده

شما می توانید ویدیو های مربوط به دوره های برگزار شده

شما می توانید ویدیو های مربوط به دوره های برگزار شده از کنفرانس مدیریت توزیع و پخش کشور را در سایت آپارات و یا در سایت رسمی دبیرخانه نظام توزیع و پخش مشاهده نمایید .

وبسایت : www.ntpi.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سامانه مدیریت نظام توزیع و پخش
سامانه مدیریت نظام توزیع و پخش

معرفی برخی از کنفرانس های مرتبط با توزیع و پخش

 لینک
معرفی برخی از کنفرانس های مرتبط با توزیع و پخش


معرفی برخی از کنفرانس های مرتبط با توزیع و پخش در سطح جهانی از جمله کنفرانس تکنولوژی توزیع، کنفرانس خرده فروشی ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید