لحظه  بروز رسانی 
سامانه مدیریت نظام توزیع و پخش
سامانه مدیریت نظام توزیع و پخش
 لینک
4.jpg


معرفی برخی از کنفرانس های مرتبط با توزیع و پخش در سطح جهانی از جمله کنفرانس تکنولوژی توزیع، کنفرانس خرده فروشی ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید