لحظه  بروز رسانی 
ali bi gham ...*
بی‌حالبی‌حال
ali bi gham ...*

برای زمستان نبودنت ،شال گردن میبافم .یک غم را از رو

برای زمستان نبودنت ،شال گردن میبافم .یک غم را از رو

برای زمستان نبودنت ،
شال گردن میبافم ...
یک غم را از رو ،
غم دیگر را از زیر ،
زیر و رویش غم میشود ،
میان گره های کاموای سیاه
اشک هایم گم میشود ...
کلاف کاموا
نفس های آخر را میکشد ،
غم اما تمامی ندارد ...
شاید فردا شال دیگری ببافم !
آخر زمستان سردیست ،
زمستان نبودنت ... *

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali bi gham ...*
بی‌حالبی‌حال
ali bi gham ...*

خلوت کرده ام با خودم !!! خلوتی پر از سکوت. این

خلوت کرده ام با خودم !!! خلوتی پر از سکوت. این

خلوت کرده ام با خودم !!!
خلوتی پر از سکوت.
این بار میخواهم پای خودم بایستم.
پای تمام خوبی هایم،
مهربانی هایم...
این انسان ها تا یادم هست مرا گزیده اند !!!
میخواهم در خلوتم بوسه باران کنم
جای زخم های "دوست" را ...*

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali bi gham ...*
بی‌حالبی‌حال
ali bi gham ...*

از بس خوابت را دیده ام دیگر نمیگویم خوابم می آید

از بس خوابت را دیده ام دیگر نمیگویم خوابم می آید

از بس خوابت را دیده ام
دیگر نمیگویم خوابم می آید..
میگویم یارم می آید...
وعده ی ما همان رویای همیشگی...*

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali bi gham ...*
بی‌حالبی‌حال
ali bi gham ...*

به خاطر تو هر کاری ممکن است بکنم. حتی ممکن است

به خاطر تو هر کاری ممکن است بکنم. حتی ممکن است

به خاطر تو هر کاری ممکن است بکنم...
حتی ممکن است در بند پایانی یکی از این شعر ها..به مغزم شلیک کنم...*

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali bi gham ...*
بی‌حالبی‌حال
ali bi gham ...*

بگذار زمانه از حسادت بترکد. انگشتان من.چه به انگشتان تو می

بگذار زمانه از حسادت بترکد. انگشتان من.چه به انگشتان تو می

بگذار زمانه از حسادت بترکد...
انگشتان من...چه به انگشتان تو می آیند...*

مشاهده همه ی 5 نظر
ali bi gham ...*
بی‌حالبی‌حال
ali bi gham ...*

هنوز هم حوالی خواب های شبانه ام پرسه میزنی. لعنتی! دیر

هنوز هم حوالی خواب های شبانه ام پرسه میزنی. لعنتی! دیر

هنوز هم حوالی خواب های شبانه ام پرسه میزنی...
لعنتی!
دیر وقت است،آرام بگیر
بگذار یک امشب را آسوده بخوابم...*

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید