لحظه  بروز رسانی 
ミ▓ Yaser ▓ミ★shabemahtabi★I
مهربونمهربون
ミ▓ Yaser ▓ミ★shabemahtabi★I

ﮔﻮﺷﯿﻮ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﯽ sms ﺩﺍﺩﻩ . . .

ﮔﻮﺷﯿﻮ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﯽ sms ﺩﺍﺩﻩ
...
.
.
.
new masseg from Sanaz !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺳﺎﻧﺎﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ؟ !
ﺑﺎﺯﺵ ﮐﺮﺩﻡ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺳﻼﻡ ...
ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻠﻢ ...
ﺧﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺦ
ﺍﻧﻘﺪ ﻭﺍﺱ ﻣﻦ ﺷﺎﺥ ﺷﺪﯼ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺎﻣﻮ ﻧﺨﻮﻧﺪﻩ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ! ؟ ! ؟ !
ﮐﻮﺭ ﺧﻮﻧﺪﯼ ...
ﺧﺐ ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ ﺑﯿﻨﻢ ﺗﻮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ ! ؟ !

مشاهده همه ی 6 نظر
ミ▓ Yaser ▓ミ★shabemahtabi★I
مهربونمهربون
ミ▓ Yaser ▓ミ★shabemahtabi★I

چند شب پیش توی تاریکی مطلق اومدم لپ‌تاپم رو بردارم ببرم

چند شب پیش توی تاریکی مطلق اومدم لپ‌تاپم رو بردارم ببرم اتاقم، تو برگشتن ... جفت ساقه پام خوردن به لبه میز (این شانسه ما داریم آخه؟؟) بعدش مامانم ازم پرسیده صدا چی‌ بود، گفتم ساق پام خورد به میز، زده زیر خنده <img data-y=(" title=":((" /> از درد با چشم خیس رفتم اتاق
برگشتم که هدستم رو بردارم توی برگشتن دوباره جفت ساق پام خورده به همون میزه (نه واقعاً این شانسه؟!)... یعنی‌ می‌تونم بگم مامانم فقط منتظر همین لحظه بود، الان دو سه روز گذشته اما هنوز شاده
فدای هر چی‌ مادره بشم...

اما نگفته نماند از اون روز صبح هر کی‌ منو می‌بینه، با یه پوزخند نوستالژیکی میگه "پاهات چطورن؟"

من <img data-y=(" title=":((" />((((
پاهام <img data-y=(" title=":((" />((((
بقیه :ددددددی

مشاهده همه ی 1 نظر
ミ▓ Yaser ▓ミ★shabemahtabi★I
مهربونمهربون
ミ▓ Yaser ▓ミ★shabemahtabi★I

به این دنیــا تا قبل از با تو بودن. نداشتم

به این دنیــا تا قبل از با تو بودن.
نداشتم هیچ امید و اعتقادی.
تا اینکه اومدی و با نگاهت.
به روز های حضورم رنگ دادی.
به بوی عطر دیدار تو هرروز.
تموم لحظه های آغشته میشه.
تب خواستن تو منو مشغول کرده....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ミ▓ Yaser ▓ミ★shabemahtabi★I
مهربونمهربون
ミ▓ Yaser ▓ミ★shabemahtabi★I

نـــــحـــوه بــــهــــم زدن دخــــتــر و پـــســرای ایــــرانــــــی.! -خیلی پستی

نـــــحـــوه بــــهــــم زدن دخــــتــر و پـــســرای ایــــرانــــــی...!
-خیلی پستی دیگه نمیخوام ریختت و ببینم. بای
ـ نمی دونم واسه چی ناراحت شدی اما هرجور راحتی. بای
-نمیدونی؟ نبایدم بدونی معلوم نیست حواست کجا پرته خاک تو سرت. بای
ـ مسخره عوضی حرف دهنت و بفهم اصلآ برو به جهنم. بای
-واقعآ که... انقد راحت میگی برو معلومه یه ریگی به کفشت هست. بای
ـ فعلآ که همه ریگاتو کفش توئه خودت این مسخره بازی رو راهانداختی.بای
-من؟ من؟ تو واست مهم نیست.بمیرم بمونم. بای
ـ خب وقتی میگی دیگه نمیخوای ریختم و ببینی دیگه چی بگم. بای
-خب من معذرت میخوام
ـ هرچی دلت میخواست گفتی بعد میگی...
-عــــــــــشقـــــــــــــــــــــم؟ منو ببخش دیگه
ـ باشه اما دیگه تکرار نشه ها!!!
-مثلآ تکرار شه چه کار می کنی؟
ـ باهات به هم میزنم
-همون پس دنبال بهونه میگردی من و دست به سر کنی... چیه از من خوشگل تره؟ مایه داره؟
ـ کلآ دیگه نبینمت دورو برم.بای
دوباره از بالا
بای و مرگ....والا ^___^

مشاهده همه ی 1 نظر
ミ▓ Yaser ▓ミ★shabemahtabi★I
مهربونمهربون
ミ▓ Yaser ▓ミ★shabemahtabi★I

کـی مـنـو دوسـت داره از تـه دل و مـی تـونـم بـهـش

کـی مـنـو دوسـت داره از تـه دل و مـی تـونـم بـهـش اعـتـمـاد و تـکـیـه کـنـم ؟؟؟هـیـچـکـی!!!
کـی بـهـم تــوجـه مـی کـنـه و وقـتـی دلـم گـرفـتـه بـه حـرفـام گـوش مـی ده؟؟؟ هـیـچـکـی!!!
کـی تـو شـبـهـایـی کـه دلـم گـرفـتـه بـهـم اس مـی ده مـی گـه مـگـه مـن مـردم کـه نـاراحـت بـاشـی.؟؟؟ هـیـچـکـی!!!
کـی دلـش بـرام تـنـگ مـی شـه و سـراغـم رو مـی گـیـره وقـتـی چـنـد روز مـن رو نـمـی بـیـنـه و ازم خـبـری نـیـس؟؟؟ هـیـچـکـی!!!
کـی واسـم گـریـه مـی کـنـه کـه بـفـهـمـم یـکـی هـسـت دلـم بـهـش خـوش بـاشـه و زنـدگـی بـرام شـیـریـن بـاشـه؟؟؟ هـیــچـکـی!!!
پـس اگـه دوسـتـان ایـن بـار بـپـرسـن کـه یاسر  بـهـتـریـن رفـیـقـت کـیـه،فـورا بـهـشـون مـیـگـم هـیـچـکـی!!!
امـا الان حـسـابـی تـرسـيـدم ,بـيـدار شـدم ديـدم هـیـچـكـی دور و بـرم نـيـس...صـداش زدم دسـتـمـو بـه طـرفـش دراز کـردم بـه هـمـونـجـايـی کـه هـمـيـشـه بـود,الـتـمـاسـش مـی کـردم....,هـمـه جـاي خـونـه رو... هـمـه گـوشـه هـاشـو دنـبـالـش گـشـتـم انـقـدر گـشـتـم کـه خـسـتـه شـدم. حـالا ديـگـه نـزديـك صـبـحـه, دیـگـه جـای هـیـچ شـکـی نـیـسـت کـه " هـیـچـکـی"هـم رفـتـه و بـاز خـودم مـوندم و خـودم....!!!
سـلامـتـی هـمـه اونـایـی کـه بـهـتـریـن رفـیـقـشـون "هـیـچـکـیـه"!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید