لحظه  بروز رسانی 
saghar
ناراحتناراحت
saghar

در طول ترم: . سه روز مانده به امتحان:

در طول ترم:
.
سه روز مانده به امتحان:
.
دو روز مانده به امتحان:
.
شب امتحان:

.
.
یک ساعت مانده به امتحان:
.
سر جلسه امتحان:
.
هنگام خروج از جلسه:
.
یک هفته بعد از امتحان:


مشاهده همه ی 1 نظر
masoud
آروم و عادیآروم و عادی
masoud

سكوت. دردناكــــترین پــاســـخ مــن. بــه

سكوت...

دردناكــــترین پــاســـخ مــن...

بــه بــی رحمـــی هــای توســـــت..

مشاهده همه ی 1 نظر
masoud
آروم و عادیآروم و عادی
masoud

ای کاش نارو زدن مثه لایک زدن بود نارو

ای کاش نارو زدن مثه لایک زدن بود
نارو میزدی .میزدن
نمیزدی. نمیزدن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
masoud
آروم و عادیآروم و عادی
masoud

تاحالا دقت کردین وقتی موبایلتون میوفته زمین سریع

تاحالا دقت کردین وقتی موبایلتون میوفته زمین

سریع برش میدارین ببینین چیزیش شده یا نه

ولی وقتی رفیقتون می خوره زمین هرهر بهش می خندین !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
masoud
آروم و عادیآروم و عادی
masoud

لره میره عروسی میبینه همه موبایل به کمرشون بستن.یه کاغذ لوله

لره میره عروسی میبینه همه موبایل به کمرشون بستن...یه کاغذ لوله میکنه میبنده کمرش بهش میگن این چیه؟میگه خدا مرگم بده فکس اومده نفهمیدم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
masoud
آروم و عادیآروم و عادی
masoud

دختر ایرانی مثل برنج ایرانی میمونه شاید قد و بالای

دختر ایرانی مثل برنج ایرانی میمونه
شاید قد و بالای خارجی شو نداشته باشه
ولی ی عطر مخصوص خودش رو داره
ب سلامتی هرچی دختره ایرونیه!!!
.

مشاهده همه ی 3 نظر
masoud
آروم و عادیآروم و عادی
masoud

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﮐﺒﺎﺑﯽ ، ﮐﺒﺎﺏ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﯾﻢ ، ﯾﺎﺭﻭ

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﮐﺒﺎﺑﯽ ، ﮐﺒﺎﺏ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﯾﻢ ،
ﯾﺎﺭﻭ ﺳﯿﺦِ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺍﺯ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ
ﻣﻨﻘﻞ ،
ﭘﻨﮑﻪ ﺭﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩ ، ﺳﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪﺵ ﮐﺒﺎﺏ ﺭﻭ ﻣﯿﺰ
ﺑﻮﺩ!
ﻫﺮ ﻭﻗﺘﻢ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﻭ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ، 45 ﺩﻗﯿﻘﻪ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻔﺎﺭﺵ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮﻧﺪﯾﻢ ﻭ ﻫﯽ ﺳﺎﻻﺩﻭ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ
ﺗﺎ ﻏﺬﺍ ﺑﺮﺳﻪ !
ﺧﺐ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﻣﯽ ﻣﯿﮕﻦ : " ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ :| !"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید