افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
mehrnush
بی‌حالبی‌حال
mehrnush
در بی کرانی زندگی دو چیز افسونم می کند،

آبی اسمانی که می بینم و می دانم که نیست،

و

خدایی که نمی بینم و می دانم که هست!
مشاهده همه ی 7 نظر
mehrnush
بی‌حالبی‌حال
mehrnush
سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست .

به سوی نور که باشی؛

سایه ها در پس تواند ...
مشاهده همه ی 2 نظر